Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Media

Swiridow straci pozwolenie na pobyt w Polsce

Ambasada Federacji Rosyjskiej w Warszawie
Fotorzepa/Krzysztof Skłodowski
Wojewoda mazowiecki zdecydował o odebraniu rosyjskiemu dziennikarzowi Leonidowi Swiridowowi pozwolenia na pobyt w Polsce. Rosjanin od tej decyzji może się odwołać do Urzędu ds. Cudzoziemców.

Wobec mężczyzny od paŸdziernika 2014 r. toczy się procedura dot. odebrania zgody na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, o co wnioskowała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Uzasadnienie i materiały w sprawie sš tajne. Według medialnych doniesień ABW chce wydalenia Rosjanina z Polski, bo podejrzewa go o działalnoœć szpiegowskš.

"Po wnikliwym rozpatrzeniu sprawy wojewoda przychylił się do wniosku Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego" - potwierdziła rzeczniczka wojewody mazowieckiego Ivetta Biały.

Procedura cofnięcia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt, w trybie postępowania administracyjnego, podejmowana jest na wniosek m.in. ministra obrony, szefa ABW, komendantów Straży Granicznej lub policji. Po wydaniu decyzji przez wojewodę stronie przysługuje odwołanie do szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Po uprawomocnieniu się decyzji cudzoziemiec ma obowišzek opuœcić Polskę w cišgu 30 dni. Jeœli tego nie zrobi, zostanie wydalony.

W paŸdzierniku ub. roku, także na wniosek ABW, polskie MSZ cofnęło rosyjskiemu dziennikarzowi akredytację.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL