Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Aplikacje/egzaminy

Egzamin zawodowy 2015 na adwokatów i radców prawnych wypadł dobrze

Fotorzepa/Krzysztof Skłodowski
Kandydaci na adwokatów najgorzej radzili sobie z zadaniem z prawa gospodarczego.

Ministerstwo Sprawiedliwoœci zebrało już wyniki egzaminu adwokackiego z 33 komisji egzaminacyjnych w całym kraju. Do egzaminu przystšpiło 2175 osób – 1769 uzyskało wynik pozytywny, 406 – negatywny. Zdało go zatem 81 proc. kandydatów na adwokatów.

Najtrudniejsze okazało się zadanie z prawa gospodarczego, najłatwiejsze – z prawa administracyjnego.

Z poszczególnych częœci egzaminu adwokackiego wystawiono w sumie 609 ocen niedostatecznych, w tym z zadania z prawa karnego – 157 (tj. około 26 proc.), z prawa cywilnego – 144 (ok. 24 proc.), z prawa gospodarczego – 218 (ok. 36 proc.) i z prawa administracyjnego – 90 (ok. 15 proc.).

Kandydaci do zawodu radcy prawnego muszš zaczekać na ostateczne zbiorcze wyniki egzaminu do 6 maja. Z rezultatów zgromadzonych do tej pory (z 53 komisji) wynika, że do tego egzaminu przystšpiły 3243 osoby, wynik pozytywny uzyskało dotychczas 2646, czyli 81 proc. kandydatów na radców prawnych.

Najwięcej ocen niedostatecznych wystawiono przyszłym radcom dotychczas za zadanie z prawa cywilnego – 241 (tj. około 30 proc.), najmniej – za zadanie z prawa administracyjnego – 144 (tj. ok. 18 proc.). Z prawa karnego wystawiono 222 oceny niedostateczne (tj. ok. 28 proc.), a z prawa gospodarczego – 191 (tj. ok. 24 proc.).

W 2015 r. do egzaminów przystšpiło 5880 osób, w tym do adwokackiego ok. 2200 (z czego ok. 1990 po odbyciu aplikacji oraz ok. 210 uprawnionych z innych tytułów). Do radcowskiego zaœ – ok. 3680 osób (w tym ok. 3230 po odbyciu aplikacji oraz ok. 450 uprawnionych z innych tytułów).

Egzaminy przeprowadziło 91 komisji powołanych przez ministra sprawiedliwoœci, w tym 33 komisje do egzaminu adwokackiego majšce siedziby w 13 miastach oraz 58 komisji do egzaminu radcowskiego, które pracowały w 19 miastach.

Ubiegłoroczny egzamin zawodowy zdało 81 proc. kandydatów na adwokatów i 62 proc. kandydatów na radców prawnych. Najtrudniejsze dla zdajšcych wtedy egzamin adwokacki okazało się zadanie z prawa gospodarczego. Na radcowski najwięcej trudnoœci przysporzyło zadanie z prawa cywilnego.

Ministerstwo Sprawiedliwoœci opublikowało w œrodę, 22 kwietnia, również wyniki egzaminu komorniczego. Odbywał się on od 19 do 20 marca. Pozytywny wynik w Katowicach uzyskało ok. 89 proc. zdajšcych, w Krakowie – 52 proc., a w Warszawie – ok. 54 proc. Wczeœniej wyniki egzaminu komorniczego ogłosiły komisje w Łodzi (zdało ok. 69 proc. kandydatów) i we Wrocławiu (wynik pozytywny uzyskało 61 proc. zdajšcych).

Pozytywny wynik z egzaminu komorniczego uzyskało do tej pory 277 osób spoœród 635 zdajšcych, a więc ok. 64 proc. kandydatów na przyszłych komorników.

—Agata Łukaszewicz

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL