Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dobra osobiste

Hejt - Facebook i Fundacja Dzieci Niczyje o mowie nienawiści w sieci

Fotorzepa, Radek Pasterski
16 kwietnia w Pałacu Prezydenckim została zainaugurowana kampania społeczna przeciwko przemocy werbalnej w internecie „Przytul hejtera”. Jej celem jest uœwiadomienie młodzieży szkodliwoœci internetowego hejtu i mowy nienawiœci, a także zaprezentowanie metod reagowania na te zjawiska. Organizatorem akcji jest Fundacja Dzieci Niczyje, a partnerem firma Facebook. Honorowy patronat nad kampaniš objęła Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska.

- Jesteœmy zgodni co do oceny, że hejt to jednoznacznie negatywne zjawisko. Naszym zadaniem jest pomóc tym, którzy doœwiadczajš różnych form nienawiœci. Musi rosnšć grono osób, których sprzeciw jest głoœniejszy, niż nienawiœć. Kampania „Przytul hejtera" to trafny pomysł. Jednoczmy się wokół tej idei! – mówiła podczas inauguracji w Pałacu Prezydenckim Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska.

Skala zjawiska

Według badań z mowš nienawiœci w internecie styka się 4 na 10 młodych ludzi (14-17 lat), a zjawiska zmasowanych ataków w sieci, tzw. cyberprzemocy, których elementem jest również przemoc werbalna, doœwiadczył już co pišty nastolatek w Polsce.

- Przemoc werbalna w sieci jest na tyle powszechnym zjawiskiem, że wielu internautów oswoiło się z tego typu wpisami i bagatelizuje tego typu sytuacje. Jednak dla wielu ofiar hejtu, wulgarna, negatywna ocena wyglšdu, poglšdów, czy umiejętnoœci powoduje poważne, negatywne emocje, z którymi trudno im sobie poradzić – mówi Łukasz Wojtasik z Fundacji Dzieci Niczyje.

Cele

Kampania „Przytul hejtera" kompleksowo podejmuje temat hejtowania. Adresowana jest zarówno do ofiar takich zdarzeń, jak i ich œwiadków oraz sprawców.

- Kampania z jednej strony zniechęca do agresji w sieci, prezentujšc hejterów w humorystyczny sposób - jako osoby nie majšce do zaproponowania œwiatu nic, poza bezproduktywnym obrażaniem ludzi. Z drugiej strony, apelujemy do ofiar hejtu, by nie brały do siebie nienawistnych ocen i komentarzy w sieci. Hasło „przytul hejtera" zachęca internautów do reagowania na hejt bez agresji i eskalacji przemocy, do próby nawišzania z hejterami dialogu, uœwiadomienia im szkodliwoœci takich zachowań i zainspirowania ich do pozytywnego korzystania z sieci – kontynuuje Wojtasik.

21,5% polskich nastolatków doœwiadczyło cyberprzemocy

Jednym z elementów kampanii jest piosenka „Przytul hejtera" wraz z teledyskiem. Celem klipu jest przedstawienie fenomenu hejtu w sposób dowcipny i z przymrużeniem oka. W jej nagraniu wzięli udział m.in. Włodek „Paprodziad" Dembowski z zespołu Łški Łan, Anna Karwan oraz raper Proceente. W ramach kampanii przygotowano również spot telewizyjny, spot radiowy, reklamę prasowš oraz serię materiałów graficznych (m.in. gify), które można wykorzystywać jako odpowiedŸ na hejt.

Edukacja

Dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych przygotowano scenariusz zajęć, który może być wykorzystywany przez nauczycieli do prowadzenia lekcji na temat przeciwdziałania hejtowi i mowie nienawiœci.

Partnerem kampanii jest Facebook. Swojš misję portal realizuje również na polu zaangażowania w lokalne inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa w sieci, realizowane w internecie i poza nim.

- Dla Facebooka, działania na rzecz bezpiecznego internetu i bezpiecznego poruszania się na naszej platformie sš fundamentalne. Nieustannie pracujemy i inwestujemy, aby nasze polityki i rozwišzania techniczne były coraz to bardziej czytelne, skuteczne i lepiej dostosowane do dynamicznie ewoluujšcych realiów internetowych, w tym, między innymi, w obszarze walki z cyberprzemocš i tak zwanym hejterstwem – mówi Jakub Turowski, odpowiedzialny za politykę publicznš Facebooka w Polsce.

- Kluczowš rolę w tworzeniu bezpiecznego Internetu, w tym bezpiecznego Facebooka, stanowiš działania edukacyjne. Nasze partnerstwo w kampanii FDN „Przytul Hejtera" jest przykładem lokalnego zaangażowania. Opierajšc się na wiedzy tak doœwiadczonej organizacji, mamy nadzieję na dotarcie z programem edukacyjnym (humorystycznym teledyskiem oraz scenariuszem zajęć) do użytkowników internetu w Polsce, w szczególnoœci do młodzieży i nauczycieli – dodaje Turowski.

Na potrzeby akcji uruchomiono stronę www.przytulhejtera.pl.

Kampania jest częœciš projektu „Internet bez nienawiœci" realizowanego w ramach programu „Obywatele dla Demokracji" finansowanego z Funduszy EOG.

Link do teledysku kampanii „Przytul hejtera":

Link do spotu kampanii „Przytul hejtera"

ródło: Fundacja Dzieci Niczyje

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL