Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Jak traktować transakcje z nierezydentami

Jeœli polska spółka przeprowadza operacje gospodarcze z zagranicznymi podmiotami, to powinna pamiętać o obowišzkach informacyjnych względem organów podatkowych, jakie cišżš na niej jako płatniku należnoœci.

Prawo podatkowe nakłada na uczestników życia gospodarczego pewne obowišzki wynikajšce z umów zawieranych z kontrahentami zagranicznymi.

1. Po pierwsze, podatnicy dokonujšcy płatnoœci z okreœlonych tytułów na rzecz polskich nierezydentów podatkowych mogš stać się w Polsce płatnikami podatku u Ÿródła od przychodów generowanych przez zagraniczne podmioty. Stosujšc odpowiednie zapisy umów międzynarodowych i ustawy o CIT, płatnicy majš jednak szansę skorzystać z preferencyjnych zasad opodatkowania.

2. Po drugie, przeprowadzajšc transakcje z zagranicznymi podmiotami, należy pamiętać o cišżšcych na płatnikach obowišzkach informacyjnych względem organów podatkowych.

Przeanalizujmy obowišzki podatnika w tym zakresie na poniższym przykładzie.

Przykład

Comercio sp. z o.o. z siedzibš w Warszawie, będšca polskim rezydentem podatkowym i prowadzšca do tej ...

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL