Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Debaty ekonomiczne

Pracodawcy RP: fiskus musi zmienić podejście do obywateli

Fiskus często traktuje podatnika jak przestępcę
Fotorzepa
Pod takim hasłem rusza kampania Pracodawców RP na rzecz jak najszybszego uchwalenia zasady rozstrzygania wštpliwoœci na korzyœć podatników.

"My, polscy podatnicy, jesteœmy uczciwymi obywatelami. Płacimy podatki, bo wiemy, że to nasz obowišzek. Fiskus zbyt często próbuje nam wmówić, że jesteœmy przestępcami. Za oszusta zostaje uznany każdy, kto nie potrafi udowodnić swojej niewinnoœci. Urzędnicy wcišż hołdujš zasadzie domniemania winy" - w ten zwięzły sposób Pracodawcy RP na stronie panstwodlaobywateli.pl opisujš obecne relacje na linii fiskus-podatnik.

- Nie godzimy się, by taka sytuacja trwała dalej - podkreœla Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców RP. - Najlepszym sposobem, by fiskus zmienił swoje podejœcie do obywateli jest jak najszybsze wprowadzenie zasady rozstrzygania wštpliwoœci interpretacyjnych przepisów prawnych na korzyœć podatników - mówi.

270 mld zł majš wynieœć wpływy z podatków do budżetu państwa w 2015 roku

W sejmowej zamrażarce?

Chodzi o przedstawionš przez prezydenta Bronisława Komorowskiego nowelizację ordynacji podatkowej wraz z zasadš in dubio pro tributario (czyli rozstrzygania wštpliwoœci prawnych na korzyœć podatników).

- To aparat państwowy tworzy przepisy. Prezydent Komorowski podkreœla, że jeœli nie sš one jasne, odpowiedzialnoœci za negatywne skutki nie powinni ponosić obywatele. Jak poszedłbym jeszcze dalej, te przepisy sš specjalnie tak niejasne, by aparat mógł łupić podatników w imię interesu budżetowego. Firmom, i każdemu obywatelowi, potrzebna jest ochrona przed takim działaniem - dodaje Malinowski.

Prezydencki projekt trafił do Sejmu 9 grudnia i od trzech miesięcy utknšł w podkomisji ds. monitorowania systemu podatkowego. W najbliższš œrodę ma się odbyć posiedzenie tej podkomisji. Jej przewodniczšcy Zbigniew Konwiński w rozmowie z "Rz" podkreœla, że nie ma żadnych opóŸnień w pracach, że wszystko idzie normalnym trybem. Ale zdaniem Pracodawców RP jest duże ryzyko, że nie uda się uchwalić zmian w tej kadencji Sejmu. A to oznacza odłożenie tej fundamentalnej dla podatników zasady ad Kalendas Graecas.

"Wszyscy sš zgodni, że ta zasada jest słuszna. Ale nie Ministerstwo Finansów, które wprawdzie deklaruje, że się z niš zgadza i jš wprowadzi, ale w bliżej nie okreœlonej przyszłoœci. Aparat skarbowy mocno trzyma swój bat - broni swojego prawa do nadużyć, do bezkarnoœci wobec nękania obywateli. Nie chce, by proponowana zasada stała się fundamentem myœlenia o podatkach i o nas - podatnikach. Urzędnicy resortu finansów chcš jš utopić w gšszczu proponowanych przez siebie zmian w ordynacji podatkowej i maksymalnie opóŸnić sejmowe prace nad niš" - podkreœlajš Pracodawcy RP.

Szerokie poparcie

Szybkie uchwalenie zasady in dubio pro tributario w zasadzie popierajš wszystkie organizacje eksperckie.

- Nie sš sšdzę, by od razu przełożyło się to zmianę podejœcia aparatu skarbowego na podatników. Ale może mieć duży wpływ na orzeczenia sšdów, które też zwykle rozstrzygajš wštpliwoœci na rzecz interesu Skarbu Państwa - zauważa Stanisław Gomułka, główny ekonomista Business Centre Club i b. wiceminister finansów.

- Zmiana orzecznictwa ma jednak wpływ na interpretacje prawa na poziomie urzędników. Dlatego im szybciej zaczniemy, tym lepiej - podkreœla. - Zasada zaproponowana przez prezydenta Komorowskiego powinna być stosowana przez organy podatkowe, ponieważ jest fundamentem każdego cywilizowanego systemu podatkowego. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, już teraz wynika też wprost z Konstytucji - mówi Dariusz Adamski, ekspert Forum Obywatelskiego Rozwoju. - Choć wymaga ona doprecyzowania, powinna być wprowadzana od razu - dodaje.

Z precyzjš zapisów rzeczywiœcie jest pewien problem. Dokładnie brzmiš one „wštpliwoœci co do treœci przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyœć podatników". Resort finansów, pyta co to znaczy "rozstrzyga się". Czy majš to robić urzędnicy podatkowi, czy sędziowie, czy sami podatnicy. FOR uważa z kolei, że takie zapisy pozwalałyby w praktyce organom podatkowym na unikania stosowania tej zasady. Niezależnie od tego, Cezary KaŸmierczak, prezes Zwišzku Przedsiębiorców i Pracodawców, wystosował ostatnio list otwarty do premier Ewy Kopacz. "Niech Pani pogoni tych swoich œciemniaczy do roboty. Nie wiem czy Pani wie, co z nowelš wyprawiajš Pani podwładni" - pisze w nim. KaŸmierczak zwraca uwagę, że przez złe i niejasne prawo podatkowe (113 miejsce na œwiecie według Banku Œwiatowego), zawsze interpretowane na niekorzyœć podatnika, tracimy setki tysięcy miejsc pracy, miliardy dla budżetu i zaufanie do państwa. I ostrzega, że przedsiębiorców, razem z rodzinami jest pięć milionów. To pięć milionów wyborców.

Petycja do marszałka

W akcji "Wyrwij fiskusowi bat" Pracodawcy RP apelujš do premier Ewy Kopacz i marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego o uchwalenie przepisów proponowanych przez prezydenta Komorowskiego. "Mamy dosyć traktowania nas jak przestępców! Pozwólcie nam uczciwie pracować i płacić podatki, a nie zajmować się walkš z bezprawnymi działaniami aparatu skarbowego" - podkreœlajš. Pracodawcy RP zachęcajš też do składania podpisów pod specjalnš petycjš do marszałka Sikorskiego. Można to zrobić, do czego zachęcamy, na stronie www.panstwodlaobywateli.pl

W zeszłym roku urzędy podatkowe wydały ponad 40 tys. indywidualnych interpretacji podatkowych. To rekord, najwięcej od 2009 r. Pokazuje to, że przepisy podatkowe sš coraz bardziej niejasne dla przedsiębiorców i nie nadšżajš za zmieniajšcš się rzeczywistoœci. Wprowadzenie zasady in dubio pro tributario może być wstępem dla dalszej pracy nad uproszczeniem prawa. Ale to niezwykle trudne wyzwanie, ponieważ przepisy majš to do siebie, że można je interpretować na co najmniej kilka sposobów. Według Ryszarda Petru, przewodniczšcego Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich, rozwišzaniem może być w ogóle uproszczenie systemu podatkowego. Dobrym przykładem jest system VAT, w którym występujš zwolnienia i cztery stawki (0, 5, 8 i 23 proc.), więc przedsiębiorcy po prostu gubiš się w tych zawiłoœciach. - Zamiast upraszczania czegoœ czego uproœcić się w zasadzi nie da, można wprowadzić jednš stawkę VAT - uważa Petru.

ródło: ekonomia.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL