Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Urzędnicy

MSZ bezprawnie zwalnia dyplomatów

Wejœcie do siedziby MSZ
Fotorzepa, Rafał Guz
Minister spraw zagranicznych zapłaci odszkodowanie dyplomacie, bo zwolnił go niezgodnie z przepisami o służbie zagranicznej.
Z ostatniego wyroku Sšdu Najwyższego wynika, że MSZ bezprawnie zwalnia pracowników służby zagranicznej zatrudnionych w ponad 350 placówkach dyplomatycznych rozrzuconych po całym œwiecie. To pierwsza z wielu takich spraw. Wyrok zapadł w sprawie pierwszego sekretarza polskiej ambasady w Bernie w Szwajcarii, który we wrzeœniu 2011 r. został odwołany z placówki przez dyrektora generalnego MSZ po ponad trzech latach pracy. Jego zatrudnienie dobiegło końca z dniem odwołania. Dyplomata odwołał się do sšdu z żšdaniem wypłaty odszkodowania za rozwišzanie z nim umowy o pracę. Oprócz tego domagał się wypłaty wynagrodzenia za skrócone wypowiedzenie. Sšd rejonowy uznał roszczenia, ale po apelacji MSZ sšd okręgowy w całoœci oddalił żšdania. Sprawa trafiła ze skargš kasacyjnš dyplomaty do Sšdu Najwyższego. Dowodził w niej, że do służby zagranicznej zastosowanie majš przepisy o służbie cywilnej, a te przewidujš tylko możliwoœć zatrudnienia na czas okreœlony lub nieokreœlony.
– W ustawie o służbie zagranicznej jest luka, gdyż nie reguluje ona podstawy zatrudnienia dyplomatów – tłumaczyła w SN Sylwia Migdalska, radca prawny. – Ustawa o służbie cywilnej, którš należy tu stosować, nie przewiduje zaœ możliwoœci zatrudnienia na czas wykonywania zadań. Przedstawiciel MSZ argumentował, że podstawy do takiego zatrudnienia można znaleŸć w ustawie o służbie zagranicznej. – Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o służbie zagranicznej można nadać stopień dyplomatyczny na czas niezbędny do wykonywania tych zadań – ripostował Piotr Siłakiewicz, radca prawny reprezentujšcy MSZ. – Koniec takiego zatrudnienia następuje zaœ, gdy dyrektor generalny odwoła dyplomatę z zagranicznej placówki zgodnie z art. 24 ustawy. Sšd Najwyższy w wyroku z 24 lutego 2015 r. uwzględnił skargę kasacyjnš dyplomaty i zwrócił sprawę do ponownego rozpoznania przez sšd okręgowy. – Do służby zagranicznej należy wprost stosować ustawę o służbie cywilnej, która nie przewiduje możliwoœci zatrudnienia na czas wykonywania okreœlonej pracy – powiedział sędzia Bohdan Bieniek. SN zwrócił uwagę, że sšd okręgowy, do którego wróci ta sprawa, stanie przed trudnym zadaniem. Będzie musiał rozstrzygnšć, czy do zakończenia pracy doszło za wypowiedzeniem czy bez wypowiedzenia, a także czy dyplomacie przysługuje odszkodowanie za bezprawne zerwanie umowy czy także wynagrodzenie za okres wypowiedzenia. —mrz sygnatura akt: II PK 51/14
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL