Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

W PKN Orlen wkrótce ruszy program dobrowolnych odejść

Fotorzepa, Marta Bogacz Marta Bogacz
W lutym w PKN Orlen rozpocznš się dobrowolne odejœcia z pracy w zamian za pakiet œwiadczeń. Potrwajš najpóŸniej do końca czerwca. Liczba pracowników, która wyraziła chęć skorzystania z tej możliwoœci, przekroczyła limit przewidywany wczeœniej przez spółkę.

Jak poinformował w pištek PKN Orlen, odpowiadajšc na pytania PAP, kwota œwiadczeń dla jednej osoby odchodzšcej z pracy w ramach Programu Dobrowolnych Odejœć (PDO) zależna jest od liczby rozpoczętych lat zatrudnienia w spółce, jednak nie może przekroczyć 95 tys. zł.

Liczba rozpoczętych lat pracy, jak wyjaœniło biuro prasowe spółki, uwzględnia również „poprzedników prawnych firmy" (czyli np. zatrudnienie w dawnej Petrochemii Płock, w wyniku połšczenia której z CPN powstał w 1999 r. Polski Koncern Naftowy - PAP). Pakiet œwiadczeń w ramach PDO - jak zaznaczył płocki koncern - „jest efektem uzgodnień z partnerami społecznymi".

Porozumienie, dotyczšce ustalenia zasad œwiadczeń dla odchodzšcych pracowników zwišzanych z wprowadzeniem czterobrygadowego systemu organizacji czasu pracy zwišzki i zarzšd PKN Orlen zawarły w połowie grudniu 2014 r. Parafowane wtedy porozumienie restrukturyzacyjne dało pracownikom spółki możliwoœć otrzymania dodatkowych odpraw zwišzanych z rozwišzaniem stosunku pracy.

Według PKN Orlen, odejœcia pracowników w wyniku zawieranych porozumień i złożonych wypowiedzeń rozpocznš się tam 7 lutego, a zakończš najpóŸniej 30 czerwca 2015 r. „Etap składania deklaracji PDO przez pracowników objętych procesem restrukturyzacji został zakończony. Program spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony pracowników. Liczba złożonych deklaracji przekroczyła spodziewany limit. Obecnie wnioski poddawane sš analizie" – poinformowało PAP biuro prasowe spółki.

PKN Orlen wyjaœnił, że w kolejnym etapie procedury spółka „podejmie decyzję w sprawie akceptacji złożonych deklaracji odejœcia na PDO". Jak zaznaczył płocki koncern, realizacja programu, czyli zawieranie porozumień rozwišzujšcych umowy o pracę z zachowaniem prawa do œwiadczeń okreœlonych w PDO oraz składanie wypowiedzeń „nastšpi w okresie od 7 lutego do 28 lutego 2015 r. włšcznie".

PKN Orlen poinformował również, że od 1 stycznia w zakładzie głównym spółki w Płocku, gdzie znajduje się największy w kraju kompleks rafineryjno-petrochemiczny, wprowadzono zapowiadanš wczeœniej czterobrygadowš organizację czasu pracy zamiast obowišzujšcej dotychczas pięciobrygadowej.

Wczeœniej, jeszcze w ramach trwajšcych negocjacji między zwišzkami zawodowymi a zarzšdem PKN Orlen, spółka informowała, że, w samym zakładzie produkcyjnym w Płocku jest 184 nadprogramowych stanowisk w układzie czterobrygadowym, a nowy system, dzięki likwidacji luk wynikajšcych z nakładania się pracy dwóch zmian, przyczynić się ma do optymalizacji zatrudnienia.

PKN Orlen tłumaczył, że system czterobrygadowy wprowadzono wczeœniej w trzech rafineriach zagranicznych płockiego koncernu: Orlen Lietuva (Litwa) oraz Litvinow i Kralupy (Czechy), a także w dwóch zakładach w kraju - Rafineria Trzebinia i Rafineria Nafty Jedlicze, obecnie Orlen Południe. Spółka wskazywała jednoczeœnie na wadę systemu pięciobrygadowego w postaci nakładania się co najmniej 6-7 razy w miesišcu pracy dwóch brygad na jednej zmianie.

Identyczny, czterobrygadowy system zmianowy zamiast pięciobrygadowego ma zostać wprowadzony także we włocławskim Anwilu, spółce zależnej płockiego koncernu. „Anwil jest na etapie finalnych uzgodnień w zakresie wprowadzenia systemu czterobrygadowego. Do momentu podjęcia ostatecznych ustaleń nie chcielibyœmy informować o szczegółach" – podało w pištek biuro prasowe PKN Orlen, pytane przez PAP o planowany zwišzane z wdrożeniem zmian.

Wczeœniej, zwišzki zawodowe Anwilu szacowały, że programu dobrowolnych odejœć z pracy w ramach restrukturyzacji i przejœcia na system czterobrygadowy miałby tam objšć ok. 80 osób.

Według PKN Orlen, „proces wdrożenia czterobrygadowego systemu pracy" został tam zainicjowany „w oparciu o wyniki analiz ekonomicznych dotyczšcych organizacji pracy zakładu produkcyjnego w Płocku i spółek grupy Orlen".

ródło: ekonomia.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL