Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Giełda

50 lat Buffetta na czele Berkshire Hathaway

Buffett rzšdzi już pół wieku
Bloomberg
Legendarny guru zapowiedział, że przyszłoœciš jego firmy Berkshire Hathaway jest przejmowanie i rozwój dużych biznesów. Jak na to zareagowali inwestorzy?

Inwestorom giełdowym zapowiedŸ Buffetta spodobała się to tak bardzo, że w 2014 r. akcje BH wywindowali ponaddwukrotnie bardziej niż podskoczył indeks szerokiego rynku Standard&Poor's500. Nie przeszkodziły nawet w tym straty na walorach sieci handlowej Tesco, czy International Business Machines.

Warren Buffett już od półwiecza kieruje tym wehikułem finansowym i wcišż cieszy się wielkim zaufaniem inwestorów. Wczeœniej lokowali oni pienišdze w Berkshire Hathaway liczšc głównie na szczęœliwš rękę tego jednego z najbogatszych ludzi na œwiecie w doborze walorów innych firm wchodzšcych w skład jego portfela inwestycyjnego, a teraz głównie wierzš w jego zdolnoœć wyboru trafnych celów akwizycyjnych i dystrybucję funduszy wœród biznesów przejętych w okresie minionych 50 lat.

- Rynek zdaje sobie sprawę, iż chodzi o coœ więcej niż tylko portfel akcji - wskazuje David Rolfe, zarzšdzajšcy Wedgewood Partners, któremu klienci powierzyli ponad 10 miliardów dolarów. Firma ta kupiła tez walory Berkshire Hathaway.

Wysoka stopa zwrotu z akcji Berkshire Hathaway może pomóc 84-letniemu Buffettowi w przekonaniu rynku, iż jego firma powinna zachować obecny kształt także w przyszłoœci, kiedy on ustšpi ze stanowiska prezesa. i szefa rady nadzorczej. Wizję na kolejne 50 lat ma on przedstawić w dorocznym liœcie do akcjonariuszy Berkshire Hathaway, który zostanie ogłoszony w lutym.

Większoœć akcji i obligacji, które BH ma swoim portfelu inwestycyjnym znajduje się w firmach ubezpieczeniowych tej grupy (m.in. w Geico oraz National Indemnity)). Zysk z tego rodzaju inwestycji stanowił około jednej szóstej całej puli zarobionej przez Berkshire Hathaway w okresie dziewięciu miesięcy 2014 r. 15 lat wczeœniej wynosił on ponad 80 proc.

Dzięki zmianie struktury zysku Berkshire Hathaway mniej cierpi, kiedy niektóre akcje, jak w tym przypadku Tesco i IBM, lecš w dół. W sierpniu 2014 r. notowania akcji Berkshire Hathaway klasy A po raz pierwszy pokonały barierę 200 tys. dolarów za sztukę, a cały rok zakończyły 27 - proc. wzrostem kursu. Kapitalizacja BH wynosi 367 miliardów dolarów co wehikuł Buffetta stawia na czwartym miejscu na œwiecie, po Apple, Exxon Mobil i Microsoft Corp.

ródło: ekonomia.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL