Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rolnicy

W 2015 i 2016 za rolników składkę zdrowotnš nadal płacić będzie KRUS

Fotorzepa, Robert Wójcik
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał we wtorek ustawę zakładajšcš, że w 2015 i 2016 r. za rolników posiadajšcych gospodarstwo mniejsze niż 6 hektarów składkę zdrowotnš - tak jak obecnie - zapłaci budżet.

Ustawa o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników zakłada, że za rolników, którzy majš gospodarstwo mniejsze niż 6 hektarów przeliczeniowych, składkę zapłaci - tak jak dotychczas - budżet państwa (w tym wypadku KRUS). Natomiast rolnicy posiadajšcy ponad 6 ha przeliczeniowych będš musieli płacić po 1 zł za każdy hektar za siebie, a także za domowników. Rolnicy prowadzšcy tzw. działy specjalne produkcji rolnej płacš składkę w wysokoœci 9 proc. kwoty stanowišcej 33,4 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Ustawę o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników stworzono w zwišzku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2010 r., który zakwestionował przepisy dotyczšce opłacania tych składek przez budżet za wszystkich rolników, niezależnie od ich dochodów. W momencie, gdy uchwalano tę ustawę, nie można było obliczyć faktycznych dochodów rolnika; dlatego rzšd zaproponował, by składkę zróżnicować w zależnoœci od iloœci posiadanej ziemi.

Przepisy uchwalono w styczniu 2012 r. i poczštkowo miały obowišzywać tylko w 2012 r., czyli do czasu wejœcia w życie podatku dochodowego w rolnictwie. Z uwagi na przedłużajšce się prace nad tym podatkiem, trzeba było wydłużyć termin obowišzywania przepisów na kolejne lata.

Uchwalone przez Sejm 5 grudnia przepisy nowelizacji ustawy sš tożsame z tymi, które obowišzywały w latach 2012-2014. Podpisana przez prezydenta nowelizacja przedłuża obowišzywanie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników na kolejne dwa lata - do 31 grudnia 2016 r.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL