Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Plus Minus

Lek na polskie kompleksy

Przed dawnš „Szkockš” parkuje pobieda, w menu w œrodku – gulasz z krowich wymion. Lwów 1972.
EAST NEWS
Mariusz Urbanek w ksišżce o lwowskiej szkole matematycznej nie stara się wyjaœnić, jako doszło do tego, że w mieœcie położonym gdzieœ na peryferiach Europy spotkała się grupa geniuszy.
O Tuwimie czy Brzechwie, bohaterach wczeœniejszych biografii Urbanka, słyszało pewnie każde dziecko, choćby z powodu "Lokomotywy" czy "Rzepki". W swojej najnowszej ksišżce autor "Złego Tyrmanda" podjšł się tematu pozornie mniej wdzięcznego – w "Genialnych" opisuje uczonych, którzy tworzyli lwowskš szkołę matematycznš, będšcš największym polskim wkładem w dzieje nauki powszechnej. Autora tej zbiorowej biografii interesujš nie tyle naukowe odkrycia i ich reperkusje, ile skomplikowane, często dramatyczne losy tych kilkunastu ludzi. Czterech z nich Urbanek wybrał na swoich przewodników. Hugo Steinhaus, Stefan Banach, Stanisław Ulam i Stanisław Mazur – najjaœniejsze gwiazdy lwowskiej plejady. Cztery nazwiska, które w œwiecie matematyki oznaczajš więcej (czy wręcz wielokrotnie więcej) niż Miłosz, Iwaszkiewicz, a nawet Gombrowicz w literaturze powszechnej. ...
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL