Jaka odpowiedzialność za nieodśnieżanie przed sklepem

aktualizacja: 11.12.2014, 02:00
Foto: Fotorzepa, Rafał Guz

Do obowiązków właściciela posesji należy sprzątanie chodników wzdłuż swoich działek, w tym uprzątnięcie śniegu i lodu.

REDAKCJA POLECA

- Przy pierwszych tegorocznych śniegach i oblodzeniu klient pośliznął się przy wejściu do mojego sklepu i niefortunnie złamał nogę z przemieszczeniem. Teraz żąda ode mnie wysokiego odszkodowania. Mam wykupioną polisę OC działalności gospodarczej. Czy zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie w takiej sytuacji czy też będę musiał je pokryć z własnej kieszeni? Czego może domagać się poszkodowany?

W przypadku uszkodzenia ciała na schodach do sklepu poszkodowanemu należy się odszkodowanie wtedy, gdy właścicielowi sklepu można udowodnić zaniedbanie, brak staranności, czyli po prostu winę za daną szkodę. Jeśli wina zostanie udowodniona, to przedsiębiorca musi wypłacić odszkodowanie. W przypadku opadów śniegu kwestia winy jest sprawą ocenną. W sytuacji gdy właściciel sklepu odśnieżył teren przed budynkiem i schody, a w ciągu godziny spadł świeży śnieg, trudno mówić o jego winie, gdyż nie zaniedbał swoich obowiązków.

Do obowiązków właściciela posesji należy sprzątanie chodników wzdłuż swoich działek, w tym uprzątnięcie śniegu i lodu. Za dach budynku również odpowiada właściciel nieruchomości, niezależnie od tego, czy jest przedsiębiorstwem, osobą prywatną, instytucją, urzędem, spółdzielnią czy wspólnotą mieszkaniową. Właściciele to nie tylko te osoby, które dysponują wyłącznym prawem własności, ale też współwłaściciele i użytkownicy wieczyści.

Jeżeli właściciel sklepu ma ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, poszkodowany może zwrócić się bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń.

Poszkodowany może dochodzić zwrotu wydatków poniesionych w związku z wypadkiem, w tym zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji czy zniszczonych ubrań. Największym obciążeniem dla podmiotu odpowiedzialnego za wypadek jest ewentualna renta dla poszkodowanego, który całkowicie lub częściowo utracił możliwość zarobkowania. Stałe świadczenie może się należeć także w sytuacji, gdy z powodu wypadku wzrosły potrzeby poszkodowanego lub zmniejszyły się jego widoki na przyszłość. Poszkodowany może również żądać zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Właściciel posesji musi zadbać o oczyszczanie chodnika tylko wtedy, gdy przylega on bezpośrednio do jego działki. Nie musi tego robić, jeśli chodnik jest odgrodzony trawnikiem czy pasem zieleni. Podobnie jest wtedy, gdy na chodniku zostało dopuszczone płatne parkowanie aut. Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika oznacza usunięcie ich na brzeg od strony drogi. Za wywóz odpowiedzialny jest zarządca drogi.

POLECAMY

KOMENTARZE