Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Media i internet

Rusza Teledoktor24 - polski lekarz online

Rusza Teledoktor24 - polski lekarz online
Bloomberg
Firma MaxCom uruchamia platformę Teledoktor24 oraz FitGO. Spółka zakończyła fazę testów pierwszych urzšdzeń oraz systemu do zdalnego monitoringu medycznego i rozpoczyna działalnoœć komercyjnš w Polsce.

Chce w cišgu kilku lat podbić krajowy rynek telemedycyny, a następnie przejœć do dynamicznej ekspansji na rynki europejskie.

Oferta Teledoktor24 to urzšdzenia do pomiarów miedzy innymi EKG, poziomu cukru, ciœnienia oraz narzędzie do analizy składu ciała. Oprócz urzšdzeń firma udostępni platformę online oraz smartfon z zainstalowanš aplikacjš do zarzšdzania i archiwizacji danych.

Zdalna medycyna teleinformatyczna cieszy się rosnšcš popularnoœciš, głównie na rynkach zachodniej Europy i w USA. Od kilku lat można jednak zaobserwować wzmożonš aktywnoœć na tym rynku wœród podmiotów na rodzimym rynku. – Teledoktor24 to medyczny system teleinformatyczny, stworzony dla pacjentów i lekarzy, po to, aby w wygodniejszy i bardziej efektywny sposób dbać o nasze zdrowie. Ten innowacyjny pakiet urzšdzeń, oprogramowania i usług pozwala na monitoring wybranych parametrów stanu zdrowia – mówi Arkadiusz Wilusz, prezes MaxCom.

Do niewštpliwych zalet telemedycyny należy wzrost poczucia bezpieczeństwa pacjentów, efektywniejsza diagnostyka oraz przede wszystkim wygoda. – Mamy coraz mniej czasu na wizyty kontrolne w placówkach służby zdrowia. Z kolei nawet jeżeli zdecydujemy się już na pójœcie do lekarza to z reguły czas oczekiwania jest bardzo długi. Telemedycyna jest szansš na poprawę jakoœci służby zdrowia, a z biznesowego punktu widzenia potencjał tego rynku w Polsce jest ogromny. Od lat działamy na rynku teleinformatycznym dzięki naszej wiedzy i doœwiadczeniu chcemy przyczynić się do rozwoju, także i tej branży – dodaje prezes MaxCom.

Teledoktor24 to system umożliwiajšcy samodzielny monitoring stanu zdrowia. Dzięki ofercie platformy, narzędzia monitorujšce dostępne sš dla każdego użytkownika, nie tylko w szpitalach czy przychodniach, ale również na co dzień w naszych domach. Dzięki Teledoktor24 można monitorować swój stan zdrowia i konsultować go w trakcie wizyty lekarskiej ze swoim lekarzem. Użytkownicy sš też pod opiekš dietetycznš oraz trenerów osobistych. Eksperci uważajš, że możliwoœć zdalnego poddania się podstawowym badaniom takim, jak EKG, pomiar poziomu cukru, pomiar ciœnienia tętniczego pozwoli zoptymalizować problem kolejek w placówkach służby zdrowia.

Nad systemem Teledoktor24 od 2006 roku pracował kilkunastoosobowy zespół menedżerów, inżynierów, informatyków i lekarzy. Teledoktor24 rozpoczyna na terenie całego kraju program edukacyjny „Domowa samokontrola pomiarów zdrowotnych jako klucz do utrzymania zdrowia" skierowany do lekarzy i pacjentów. – Liczymy bardzo na wsparcie œrodowiska lekarskiego i medycznego w propagowaniu telemedycyny wœród pacjentów, jako nieuchronnej przyszłoœci opieki zdrowotnej w Polsce i na œwiecie – podkreœla lekarz medycyny Janusz Wietecha, a jednoczeœnie dyrektor zarzšdzajšcy Teledoktor24.

Dla aktywnych fizycznie spółka Maxcom jako dodatek do systemy przygotowała system FitGO. Zawarte w nim funkcje pozwalajš na łatwe i kompleksowe monitorowanie m.in. poziomu ciœnienia tętniczego krwi, EKG, wagi ciała, tłuszczu, masy mięœniowej, poziomu cukru we krwi itp. W systemie przewidziane zostały porady treningowe i zdrowotne. Do dyspozycji sš konsultanci medyczni, dietetycy i trenerzy. Na system składa się bezprzewodowe przystawki medyczne (ciœnieniomierz, EKG, waga Elektroniczna z pomiarem BMI, glukometr), aplikacja mobilna na system Android do wykonywania pomiarów, portal internetowy wraz z wersjš mobilnš i system zarzšdzania użytkownikami.

ródło: ekonomia.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL