Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Handel

Polski eksport znowu rośnie

Według KUKE, eksport w paŸdzierniku wzrósł o 4,7 proc. r/r
Bloomberg
Poczštek grudnia przynosi dobre dane z sektora polskich eksporterów. W paŸdzierniku eksport wyniósł 14,94 miliarda euro i był o 4,8 proc. wyższy niż we wrzeœniu. Jest to zarazem o 4,7 proc. lepszy wynik niż w paŸdzierniku ubiegłego roku – szacuje Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych KUKE.

Liczony w złotym paŸdziernikowy eksport wyniósł 62,83 miliarda, tj. o 5,2 proc. więcej niż we wrzeœniu i o 5,1 proc. więcej niż w paŸdzierniku sprzed roku.

Według analityków KUKE, dobre wyniki paŸdziernika nie powinny zaskakiwać. Właœnie w tym miesišcu firmy robiš zapasy na okres œwišteczno-noworoczny. Rosnš także dostawy produktów o charakterze inwestycyjnym. Inwestorzy planujš bowiem sfinalizowanie transakcji zakupu maszyn i urzšdzeń jeszcze przed zima i uruchomienie ich przed końcem roku. Zarazem paŸdziernikowy wzrost wartoœci eksportu przychodzi po bardzo udanym dla eksporterów wrzeœniu, kiedy to przemysł wracał do swojej normalnej aktywnoœci po okresie corocznego wakacyjnego spowolnienia.

Według KUKE, nie widać oznak poprawy w eksporcie na Wschód. Spadki sprzedaży polskich produktów na rynkach Rosji i Ukrainy sš spowodowane konfliktem pomiędzy tymi dwoma krajami oraz sankcjami gospodarczymi, jakie dotykajš zarówno odbiorców importowanych produktów po stronie rosyjskiej jak i eksporterów z krajów Unii Europejskiej. Jak podaje KUKE powołujšc się na dane Głównego Urzędu Statystycznego, w okresie styczeń-wrzesień spadek polskiego eksportu do krajów Europy Œrodkowej i Wschodniej sięgnšł 15,9 proc. W przypadku Rosji spadek oszacowano na 12,4 proc. natomiast eksport na Ukrainę skurczył się o 27,8 proc.. Jest to z jednej strony rezultatem zmniejszenia się wewnętrznej konsumpcji w tych krajach, gdzie klienci w obliczu zagrożenia wyhamowujš wydatki. Z drugiej – administracyjnymi ograniczeniami importu z Polski, co dotyczy zwłaszcza produktów spożywczych.

Cały polski eksport w 2014 roku będzie jednak i tak wyższy niż w roku 2013. Według KUKE, w dwóch ostatnich miesišcach roku wzroœnie od o ponad 6 proc. w porównaniu do okresu listopad-grudzień 2013. Natomiast eksport za cały 2014 rok będzie wart 157,7 mld euro, co będzie wynikiem lepszym od ubiegłorocznego o 6 proc.

W kolejnych latach powinniœmy oczekiwać dalszych wzrostów eksportu. Korporacja zakłada, że w roku 2015 eksport może zwiększyć się do 175,8 mld euro, co w ujęciu rocznym oznaczałoby wynik lepszy o 11,5 proc.

ródło: ekonomia.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL