Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rodzina

Rośnie liczba zaginięć i porwań rodzicielskich

fot. gagilas
Flickr
Liczba zaginięć wzrasta, i zbliża się do poziomu 20 tys. zgłoszeń takich spraw rocznie. Kilkaset przypadków dotyczy dzieci do 6. roku życia i zwykle sš to tzw. porwania rodzicielskie - wynika z danych MSW. Zdaniem ekspertów konieczne mogš być korekty w prawie.

"Statystyki przerażajš i niestety pokazujš, że wzrasta liczba zgłoszeń o zaginięciach. W tym roku jest już ich 18 tys., w tym ponad 7 tys. z nich dotyczy dzieci i młodzieży" - powiedziała w czwartek minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska podczas konferencji dotyczšcej kwestii zaginięć. Dodała, że wœród zgłoszonych przypadków ponad 480 dotyczy dzieci do 6. roku życia, i ta liczba jest również większa niż jeszcze przed kilku laty.

Jak wskazał zastępca komendanta głównego policji Mirosław Schossler, w 2010 r. zgłoszonych było 15 tys. zaginięć, lecz w kolejnych latach liczba ta zaczęła systematyczne wzrastać. Na szczęœcie - jak zaznaczono - większoœć osób udaje się odnaleŸć w cišgu pierwszej doby po zgłoszeniu. W tym roku odnaleziono 18 tys. 242 osoby, w tym 7 tys. 102 dzieci.

Eksperci wskazujš jednak, że szczególnie trudne jest zaradzenie przypadkom tzw. porwań rodzicielskich, gdyż wbrew nazwie nie sš one typowymi porwaniami. Z danych policyjnych wynika tymczasem, że zgłoszenia zaginięć dotyczšce najmłodszych dzieci bardzo często można zakwalifikować właœnie do tej kategorii.

"Porwanie rodzicielskie nie stanowi w Polsce przestępstwa, a jest jedynie formš zaginięcia" - zaznaczył Grzegorz Kostka, kierujšcy zespołem prawnym w Fundacji Itaka. Dodał, że jego fundacja w zeszłym roku udzieliła ponad 350 porad w takich sprawach, gdy jeszcze przed czterema laty do fundacji trafiało kilkanaœcie takich spraw.

Przyjmuje się, że porwanie rodzicielskie jest sytuacjš, w której jeden z rodziców, bez woli i wiedzy drugiego, pod pretekstem krótkotrwałego pobytu, wywozi lub zatrzymuje dziecko, pozbawiajšc tym samym drugiego rodzica posiadajšcego pełnš władzę rodzicielskš możliwoœci utrzymywania kontaktu z dzieckiem.

Natomiast, jak dodał Kostka, instrumenty prawa cywilnego w takich sprawach nie zawsze okazujš się skuteczne. Wskazał, że procedura cywilna jest przewlekła, zaœ w przypadku prawomocnego zakończenia sprawy próby odebrania dziecka przez kuratora często okazujš się w praktyce nieskuteczne.

"Rozważać trzeba więc możliwoœć stosowania sankcji karnej za niedostosowanie się do orzeczeń sšdów cywilnych i rodzinnych" - ocenił Kostka. Dodał, że takie rozwišzanie - choć dyskusyjne - byłoby w jego ocenie dopuszczalne. "Istnieje już przecież sankcja za niepłacenie alimentów, mimo że alimenty sš kwestiš rodzinnš. Mamy więc nadzieję, że w tym kierunku uda się przeprowadzić zmiany prawne" - powiedział.

Jak poinformowano podczas konferencji, obecnie instytucje zajmujšce się tymi kwestiami pracujš nad oszacowaniem skali zjawiska porwań rodzicielskich i ocenš działań organów państwa w tej sprawie. Analizę dotyczšcš tego zagadnienia przygotowuje m.in. Instytut Wymiaru Sprawiedliwoœci, œciœle współpracujšcy z resortem sprawiedliwoœci.

Rozpoczęta w czwartek w MSW międzynarodowa konferencja poœwięcona jest kwestiom zaginięć w Polsce i Europie. Biorš w niej udział przedstawiciele kierownictwa resortu SW, reprezentanci służb i organizacji pozarzšdowych zajmujšcych się poszukiwaniami osób zaginionych. Podczas dwudniowego spotkania jego uczestnicy omawiajš m.in. prawne, psychologiczne i praktyczne aspekty tego problemu.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL