Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Opłaty półkowe w sieciach handlowych pod ostrš kontrolš

Pod wypływem orzecznictwa SN hipermarkety już sš ostrożniejsze w stosowaniu dodatkowych opłat
Fotorzepa, Pasterski Radek PR Pasterski Radek
Bezprawnš opłatš może być też marża, jeœli jest zbyt wygórowana – uznał Sšd Najwyższy.
Sšd Najwyższy wydał pierwsze wyroki w sprawie półkowego po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. I jasno stwierdził, że sieci handlowe nie mogš liczyć na ulgowš linię orzeczniczš. Sšdy będš oceniać ekwiwalentnoœć œwiadczenia wzajemnego zastrzeżonego w umowie w zamian za pobranš opłatę.

Korzyœci jednej strony

Jedna ze spraw, którš zajmował się SN, dotyczyła spółki Dereni z Krakowa, dostawcy kurtek do sieci Auchan. Jej syndyk domagał się zwrotu 291 tys. zł opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży innych niż marża na podstawie art. 15 ust. 1 pkt. 4 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji. Kontrakt przewidywał 25 różnych opłat, ale spór przed SN dotyczył  tylko premii za wzmożonš aktywnoœć oraz opłaty logistycznej. Sšdy Okręgowy i Apelacyjny w Warszawie zasšdziły żšdanš kwotę. Uznały, iż opłaty sš zakazane, mimo że uzgodniono je w umowach, a ponadto zbytnio obcišżały dostawcę.
Pełnomocnik Auchan Polska mecenas Dariusz Skuza apelował do SN, aby utrzymał zwrot w orzecznictwie SN, rozpoczęty wyrokiem z 20 lutego 2014 r. (I CSK 236/13). SN przełamał w nim negatywne nastawienie do dodatkowych opłat. Orzekł, że potršcanie przez sieć bonusu posprzedażowego nie musi stanowić opłaty półkowej, ale może być elementem cenotwórczym. Co do opłaty logistycznej, to możliwoœć dostarczania towaru do magazynu położonego w centrum Polski z pewnoœciš jest dużym ułatwieniem dla dostawcy. Pełnomocnik spółki mecenas Agnieszka Bełdowska-Marzec replikowała, że przywołany wyrok dotyczył kwestii, czy opłata powinna być obcišżona VAT. Co do premii, to powódka dostarczała duże partie towaru, z góry było wszystko ustalone i nie było miejsca na wzmożonš aktywnoœć, a o miejscu dostawy decydował Auchan. I obroniła werdykt niższych instancji.

Bez ulgi dla sieci

– Trybunał stwierdził nie tylko, że art. 15 ust. 1 pkt 4 jest konstytucyjny i niezbędny dla prawidłowych relacji gospodarczych, ale że sšd ma prawo do szczegółowej oceny każdego pobrania opłaty w zależnoœci od okolicznoœci faktycznych i prawnych – wskazał Mirosław Bšczyk, sędzia SN. – Nie ma więc mowy o poluzowaniu rygorów wobec supermarketów i zmianie linii orzeczniczej. Przeciwnie, wyrok TK oznacza, że sšd ma te sprawy „krótko trzymać". W szczególnoœci ma ocenić ekwiwalentnoœć œwiadczenia wzajemnego zastrzeżonego w umowie w zamian za pobranš opłatę. To oznacza dużš rolę sšdu i prawa sędziowskiego w tych sprawach. Wygórowanš marżę sšd też może uznać za bezprawnš opłatę – podkreœlał sędzia. Tego samego dnia SN wydał identyczny wyrok w podobnej sprawie z powództwa spółki Reden z Łodzi, również przeciwko Auchan. Jej pełnomocnikiem była również mecenas Bełdowska-Marzec. Przyznała ona, że pod wypływem orzecznictwa SN hipermarkety już sš ostrożniejsze w stosowaniu dodatkowych opłat. Sędzia SN Grzegorz Misiurek, sprawozdawca w drugiej sprawie, zauważył jednak, że pojawiajš się pomysły nowych opłat – być może jeszcze groŸniejszych niż półkowe.

Dariusz Wasser, adwokat, ?kancelaria Hauszyld i Partnerzy ?Adwokaci i Radcowie Prawni

Wyrok Sšdu Najwyższego z 20 lutego 2014 r. dał sieciom handlowym nadzieję, że niekorzystna dla nich linia orzecznicza zostanie przerwana. Natychmiast zaczęły go wykorzystywać niemal we wszystkich procesach, nawet do obrony przed roszczeniami o zwrot zupełnie innych opłat, np. marketingowych. Twierdziły, że w rzeczywistoœci były one rabatem od ceny towaru, a nie dodatkowš opłatš za rzekome usługi reklamowe. Niewykluczone, że na fali ostatnich procesów markety zacznš odchodzić od opłat półkowych i skupiš się na pobieraniu coraz wyższych premii od obrotu jako rozwišzaniu dla nich bezpieczniejszym. Na razie dostawcy majš duże szanse na odzyskanie swoich pieniędzy od sieci handlowych.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL