Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Architektura

Hala Stulecie w pierwszej dziesištce ikon światowej architektury modernizmu

Prestiżowy grant dla Hali Stulecia
materiały prasowe
Wrocławska Hala Stulecia znalazła się na liœcie pierwszych dziesięciu dotacji dla ikon modernistycznej architektury na œwiecie - pisze Monika Kuc.

Nowa inicjatywa „Keeping It Modern" amerykańskiej Getty Foundation wspiera finansowo konserwację "wzorcowych projektów XX-wiecznego modernizmu".

"Każdy projekt, który uzyskał grant, został wybrany ze względu na swoje znaczenie architektoniczne i potencjał rozwijania praktyk konserwatorskich zwišzanych z architekturš modernistycznš" – podkreœlajš przedstawiciele Getty Foundation.

Na liœcie dziesięciu wyróżnionych obiektów znalazły się także takie perły modernizmu, jak: Opera w Sydney Jorna Utzona, Stadion Wodny w Miami Hilaria Candeli, Instytut Salka w La Jolla w Kalifornii Louisa Kahna, Sanatorium w Paimio Alvara Aalto, Robie House Franka Lloyda Wrighta (dom na terenie kampusu Uniwersytetu w Chicago), stojšca w Los Angeles rezydencja „The Eames House" Ray i Charlesa Eamesów, Kaplica Pamięci Luce'a autorstwa I.M. Pei (znajduje się na terenie kampusu Uniwersytetu Tunghai w Taichung na Tajwanie), Dom Maxa Lieblinga w Białym Mieœcie w Tel Awiwie w Izraelu autorstwa Dova Karmiego oraz mieszkanie i pracownia Le Corbusiera w Paryżu.

Grant na konserwację Hali Stulecia wynosi 200 tys. dol. Dzięki tym funduszom zostanie opracowany tzw. konserwatorski plan zarzšdzania dla Hali Stulecia. Zespół specjalistów stworzy szczegółowš analizę architektonicznš budowli wraz z badaniami archiwalnymi, analizę dotyczšcš remontów budynku oraz analizę dotyczšcš wszelkich prac konserwatorskich prowadzonych do tej pory. Realizacjš projektu zajmuje się polski zespół konserwatorów pod kierownictwem dr Jerzego Ilkosza. Prace rozpocznš się jeszcze w paŸdzierniku, a zakończš się w lutym 2016 r.

Wrocławska Hala Stulecia powstała na poczštku XX wieku z okazji wystawy, upamiętniajšcej setnš rocznicę zwycięstwa wojsk sprzymierzonej Europy nad Napoleonem. Jej projektantem był Max Berg, główny architekt Wrocławia w latach 1908-1925. Hala Stulecia była pionierskim osišgnięciem współczesnej architektury i inżynierii . Jej budowa trwała dwa lata, a uroczystoœć otwarcia odbyła się 20 maja 1913 roku. Hala Stulecia należy do największych żelbetowych budowli publicznych na œwiecie (oœ budowli wynosi 152 m, œrednica kopuły – 65 m, całkowita wysokoœć – 42 m), a równoczeœnie jej bryła zadziwia lekkoœciš i harmoniš. Rozpiętoœć kopuły Hali jest większš od wielu kopuł budowli historycznych, np. Panteonu, Hagia Sophia czy Bazyliki œw. Piotra, a przy tym żelbetowa konstrukcja jest znacznie lżejsza.

13 lipca 2006 r. Hala Stulecia została wpisana na Listę Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO. Obiekt uznany został za twórczy i innowacyjny przykład rozwoju technik budowlanych w dużych zbrojonych konstrukcjach.

Monika Kuc

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL