Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Media i internet

"Rzeczpospolita" szybciej na tablecie

„Rzeczpospolita" przyspiesza publikację wydań elektronicznych. ?Od dziœ już o godzinie 21 będzie udostępniane jej e-wydanie z datš z dnia następnego.
Z wyprzedzeniem zostanie udostępnione czytelnikom pierwsze wydanie „Rzeczpospolitej". Jeœli  w wyniku wydarzeń w kraju i na œwiecie zajdzie potrzeba przygotowania kolejnego wydania gazety, jej wersja elektroniczna będzie aktualizowana. Wydanie elektroniczne wyprzedza tradycyjne wydanie o kilka godzin, co w przypadku „Rzeczpospolitej", najczęœciej cytowanego medium w Polsce, ma szczególnš wartoœć. Materiały redakcyjne przygotowywane przez dziennikarzy „Rzeczpospolitej" sš szeroko komentowane w innych mediach. Informacja podana naszym czytelnikom z wyprzedzeniem pozwala być zawsze o jeden krok przed wszystkimi. Projekt ma także służyć promowniu wydań elektronicznych dziennika. Z ogólnodostępnych danych wynika, że to ?e-wydania będš najszybciej rosnšcym segmentem wydawniczego rynku zarówno w Polsce, jak i na œwiecie.
Według prognoz PwC w Polsce przychody z reklam w cyfrowych gazetach utrzymajš się w najbliższych latach na stabilnym poziomie (3 mld dol. rocznie), ale przychody ze sprzedaży e-wydań będš bardzo szybko rosły. W 2018 r. sięgnš 86 mln dol. (przy  12 mln dol. w ubiegłym roku). Z badań, jakie MillwardBrown  przeprowadziło na zlecenie Izby Wydawców Prasy, wynika,  że choć obecnie po cyfrowe dzienniki sięga 1,5 proc. Polaków, za pięć lat będzie ich już 26,8 procent. Jak wynika z danych Zwišzku Kontroli Dystrybucji Prasy, na rynku ogólnoinformacyjnych dzienników opinii „Rzeczpospolita" w tym roku notuje najwyższš, 49-procentowš, dynamikę wzrostu liczby sprzedanych e-wydań. Ich œrednia sprzedaż między styczniem a lipcem tego roku wynosiła 7,4 tys. egzemplarzy i stanowiła już 13 procent całej œredniej sprzedaży ogółem w tym okresie (56,2 tys. egzemplarzy). Politykę wydawniczš, jakš wdraża teraz „Rzeczpospolita", od poczštku tego roku prowadzi już inny dziennik tego samego wydawcy – „Gazeta Giełdy Parkiet". Wydanie „Parkietu" jest udostępniane prenumeratorom w jego wersji elektronicznej dzień wczeœniej o godz. 20, co zostało bardzo dobrze przyjęte przez czytelników, którymi sš m.in. prezesi spółek giełdowych, doradcy inwestycyjni, maklerzy i inwestorzy. Z badania przeprowadzonego dla Izby Wydawców Prasy wynika, że za cyfrowe wydania dzienników jest w Polsce w stanie płacić już jedna czwarta ankietowanych osób.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL