Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nowe technologie

Zbrodniarze przegrywajš z naukš

Rzeczpospolita
Sprawcę może zdradzić nawet plamka krwi o œrednicy pół milimetra. Dzięki najnowszym osišgnięciom nauki detektywi zostali wyposażeni w niezawodne narzędzia do wykrywania przestępstw
To, co dzisiaj w kryminalistyce jest możliwe, przekracza ludzkš wyobraŸnię. Już wkrótce organy œcigania będš mogły korzystać z genetycznych odcisków palców... bakterii. Z ich pomocš będzie można ustalić, czy oskarżony przebywał w miejscu zbrodni. – Pobiera się próbkę ziemi z butów lub bieżnika opon. Po jej zbadaniu jesteœmy w stanie stwierdzić, skšd pochodziła – tłumaczy Erin Lenz z amerykańskiego Michigan State University. Pod lupę bierze się DNA żyjšcych w korzeniach bakterii Rhizobium. Na podstawie ich typu można okreœlić, jakiego rodzaju roœlinnoœć znajduje się na interesujšcym detektywów terenie. Skutecznoœć nowej metody potwierdził eksperyment, do przeprowadzanie którego użyto próbek z pięciu miejsc w Michigan. Dzięki bakteryjnym odciskom udało się je z powodzeniem zidentyfikować. Krew, œlina, mocz, odciski palców, włosy – całe i ich fragmenty, z cebulkami i bez, a nawet odcisk małżowiny usznej na drzwiach, czerwień wargowa na szklance, zapach na dywanie – to œlady, jakie może pozostawić po sobie przestępca. Niełatwo je zauważyć, ale dzięki pomocy nauki stajš się dowodami, które doprowadzajš do wykrycia winnego zbrodni. – Działajšcy w pojedynkę detektyw, nawet tak dobry jak Sherlock Holmes, nie miałby obecnie żadnych szans – twierdzi prof. Bronisław Młodziejowski z Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. – Nad wykrywaniem przestępstw pracuje dzisiaj cały sztab ludzi o różnych specjalizacjach, od fizyków i chemików, przez genetyków i inżynierów, do nawet kominiarzy.
– Mamy coraz czulsze aparaty, co zmniejsza ryzyko błędu i przyspiesza czas analizy – mówi dr Jakub Czarny z Instytutu Genetyki Sšdowej w Bydgoszczy. – Dzisiaj od pobrania pojedynczej próbki DNA do uzyskania wyniku mija zaledwie siedem, osiem godzin. Czym sprawa poważniejsza, tym próbek jest więcej, bywa że nawet 80. Do zidentyfikowania przestępcy wystarczy plamka krwi o œrednicy pół milimetra. – Właœnie takš na pięcie podejrzanego o popełnienie morderstwa znalazł lekarz medycyny sšdowej – opowiada dr Czarny. – Okazało się, że była to krew ofiary. Skšd wiedzieliœmy, u kogo szukać dowodów? Zamordowany mężczyzna otworzył oprawcy drzwi. Musiał go znać. W takich sytuacjach automatycznie podejrzanymi sš rodzina, sšsiedzi i listonosz. Tym razem był to sšsiad. Po dokonaniu morderstwa wrócił do mieszkania i się umył. Nie zauważył tylko plamki na pięcie. Nie identyfikuje się całego DNA wyizolowanego z próbki, a okreœlone w nim miejsca (od 10 do 15), które charakteryzujš się zmiennoœciš pomiędzy osobami w populacji. Jeœli dowody w postaci wyschniętych płynów fizjologicznych sš dobrze przechowywane, znajdujš się w suchym i przewiewnym miejscu, można je przebadać powtórnie nawet za dziesięć lat. Dowody, które człowiek nosi w swoim organizmie, ulegajš degradacji szybciej. Tak jak benzodiazepina czy ketamina, jedne z 70 substancji używanych jako tzw. pigułka gwałtu. – Jej zażycie możemy zidentyfikować nawet do tygodnia po fakcie – opowiada doc. Maria Kała z Instytutu Ekspertyz Sšdowych w Krakowie. – Dziewczęta często nie zdajš sobie z tego sprawy. Nie poddajš się badaniu, a tym samym tracš wiarygodnoœć w oczach wymiaru sprawiedliwoœci. Przestępstwa z użyciem pigułki gwałtu sš coraz częstsze. W latach 2004 – 2007 liczba podobnych spraw trafiajšca do krakowskiego instytutu wzrosła aż trzykrotnie. Detektyw nie może się obejœć oczywiœcie bez komputera. Choćby dlatego, że coraz więcej państw tworzy elektroniczne bazy odcisków palców. W Polsce działa i rozbudowuje się AFIS – obecnie zawiera zaledwie 2 proc. ze œladów należšcych do 4 mln osób, jakie znajdujš się w papierowej kartotece. Ale pomocš służš także rozmaite komputerowe programy, np. Faces, który umożliwia wygenerowanie wyglšdu człowieka na podstawie budowy czaszki. – Bierze się pod uwagę od 20 do 30 elementów twarzy. Za jednym kliknięciem można wybrać z katalogu i wymienić np. wzór szpary ocznej – tłumaczy prof. Młodziejowski. Dawniej artyœci plastycy mozolnie odtwarzali w gipsie poszukiwanš podobiznę. Na efekt trzeba było czekać nawet kilka miesięcy. Dzisiaj kilka dni. W przypadku koniecznoœci identyfikacji ludzkich zwłok w stanie rozkładu podobne narzędzie jest bezcenne. Z kolei nawet kilka sekund wystarczy do rozpoznania tożsamoœci człowieka za pomocš najnowszych metod biometrycznych. Identyfikacja oparta na cechach fizycznych, tj. obraz twarzy czy tęczówka oka, jest nie tylko niezawodna (tęczówka nie zmienia się aż do œmierci), ale może służyć także prewencyjnie, zapobiegajšc przestępstwom. Dlatego używa się jej już na niektórych lotniskach, np. londyńskim Heathrow. Z myœlš o rozwišzywaniu kryminalnych zagadek naukowcy analizujš, jak działa ludzka pamięć. Podobne badania przeprowadziła prof. Valerie Reyna i prof. Chuck Brainerd z Cornell University. Uczeni stwierdzili, że naturę naszych wspomnień można porównać do wizerunku Janusa. Tak jak ten czczony w starożytnym Rzymie bóg miał dwa oblicza, tak nasza pamięć przechowywana jest w dwóch magazynach. W jednej gromadzone sš wspomnienia na temat tego, co się rzeczywiœcie wydarzyło, w drugim zaœ znaczenie owego wydarzenia. O ile dzieci, odtwarzajšc przeszłoœć, korzystajš z pierwszego magazynu, o tyle doroœli – z drugiego, twierdzš naukowcy. Dodajš, że maluchy byłyby bardziej wiarygodnymi œwiadkami w sšdzie niż ich rodzice. Czy bez nowoczesnych narzędzi można dzisiaj w ogóle pracować? – One pełniš jedynie rolę przedłużenia zmysłów detektywa – odpowiada oficer zespołu krakowskiego Archiwum X, który zajmuje się tropieniem starych, niewykrytych przestępstw. – Zawsze najważniejszy w policji jest człowiek. I jego wiedza. Placówka, którš kieruję, zajmuje się prowadzeniem badań naukowych, których wyniki nie tyle majš pomóc w wykrywaniu sprawców przestępstw, ile w zapobieganiu ich popełniania. To nowy sposób myœlenia o kryminalistyce. Obejmuje on wiele rozmaitych dyscyplin: od psychologii przez architekturę (w tym zakresie celem jest projektowanie i budowanie obiektów sprzyjajšcych bezpieczeństwu) do inżynierii (np. konstruowanie rozwišzań, które utrudniš „pracę” złodziejom samochodów). Œwietnym przykładem w tej ostatniej dziedzinie sš immobilizery, które służš do zablokowania mechanizmów umożliwiajšcych jazdę. Koncentrujemy się właœnie na wymyœlaniu tego typu rozwišzań. Do swoich celów używamy nawet matematyki. Proszę sobie wyobrazić, że z jej pomocš istnieje sposób opracowania modelu, dzięki któremu możemy przewidzieć, kiedy popełnione zostanie przestępstwo. Wierzę w to, że nauka jest w stanie pomóc w rozwišzaniu każdej kryminalnej zagadki. Ale nie łudŸmy się, nawet w Wielkiej Brytanii takie badania jak analiza DNA nie sš używane powszechnie. Ze względu na wysokie koszty stosuje się je zwykle do wykrywania najpoważniejszych przestępstw. —not. i.r.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL