Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sztuka

"Luftzug" Mirosława Bałki w Galerii Foksal

Instalacja w formie tunelu ze sklejki i stali, łšczšcego dwa przeciwległe okna Galerii Foksal, to najnowszy projekt artystyczny Mirosława Bałki. Według autora instalacja pn. "Luftzug" ma zwracać uwagę na historię Galerii oraz zachęcać młodych do większej odwagi twórczej.
- Nazwa "LUFTZUG" (niem. przecišg) ma znaczenie dosłowne oraz symboliczne. Może oznaczać nie tylko przewiew, ale także zmianę czasu, pokoleń i artystów - wyjaœnia kurator wystawy Katarzyna Krysiak. "LUFTZUG" jest powrotem rzeŸbiarza, autora filmów eksperymentalnych i rysunków Mirosława Bałki do Galerii Foksal po długiej nieobecnoœci. W trakcie współpracy z Galeriš w latach 1990-2000 twórca zaprezentował swoje prace na pięciu wystawach indywidualnych: "April/My body cannot do everything I ask for" (1991), "37,1" (1993), "Pause" (1996), "a,e,i,o,u" (1997), "sza" (1999) oraz kilku wystawach grupowych. Zaliczany jest do grona najbardziej wyrazistych osobowoœci wœród artystów współpracujšcych z Galeriš. Poprzez najnowszš pracę Mirosław Bałka pragnie podkreœlić swój zwišzek emocjonalny z tym miejscem. Istniejšca od 1966 roku Galeria Foksal była przez lata uważana w œrodowisku artystycznym za jednš z najważniejszych instytucji kulturalnych w Polsce. Tworzyły jš takie osobistoœci jak: Zbigniew Gostomski, Tadeusz Kantor, Edward Krasiński, Roman Owidzki, Henryk Stażewski, Wiesław Borowski, Anna Ptaszkowska, Mariusz Tchorek. Od poczštku swojego działania Galeria jest miejscem niekomercyjnym, którego zadaniem jest wyznaczanie kierunków nowoczesnej sztuki poprzez pełnš współpracę z twórcami.
Inspiracjš dla powstania instalacji "LUFTZUG" była fotografia pt. "My Was Widzimy" autorstwa Tadeusza Rolke przedstawiajšca założycieli Galerii Foksal w oknie. "Zdjęcie pojawiło się w momencie, w którym zaczšłem wyjaœniać sobie tę pracę i było dla mnie punktem wyjœciowym - wyjaœnia PAP autor instalacji Mirosław Bałka. - Od wielu lat podejmowane sš próby pokazywania nowych artystów, głównie młodego pokolenia, a ta fotografia może być doskonałš okazjš do zwrócenia uwagi na historię tego miejsca. Zależało mi na postawieniu pytania, jakš funkcję obecnie pełni Galeria i w jakim kierunku zmierza". Jak podkreœla Bałka, "LUFTZUG" jest także pracš o poszukiwaniu siebie i zachętš dla młodych twórców, by podchodzili do swojej twórczoœci w sposób bardziej odważny. "Wiele wystaw za bardzo skupia się na atrakcyjnoœci warstwy narracyjnej, a przekaz gdzieœ umyka - tłumaczy. - Jesteœmy współczeœnie otoczeni przedmiotami pełnišcymi tyle różnych funkcji, a ja zdecydowałem się na stworzenie prostego obiektu. Widz może zastanawiać się, co jest po drugiej stronie tunelu, a żeby przejœć, trzeba się schylić, przeczołgać. Fakt, że po drugiej stronie nie zobaczymy nic więcej, też jest symboliczny. W końcu po drugiej stronie lustra jesteœmy właœnie my". Mirosław Bałka (ur. 1958) - absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, kierownik Pracowni Działań Przestrzennych na Wydziale Sztuki Mediów warszawskiej ASP, członek Akademie Der Kunste w Berlinie. Autor pomnika ofiar katastrofy promu "Estonia" w Sztokholmie. Jego dzieła wystawiano m.in. na Biennale w Wenecji (1990, 1993, 2003, 2005, 2013), Biennale w Sydney (1992, 2006), Biennale w Sao Paulo (1998), w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie , Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Wystawa potrwa do 31 paŸdziernika.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL