Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja i wychowanie

Wybierz Studia, portal dla wybierajšcych studia

Właœciciel serwisu "De lege Artis" aresztowany za wyłudzenia pieniędzy od internautów
www.sxc.hu
Kierunki studiów zagrożone zamknięciem, bieżšca oferta 435 uczelni, liczba studiujšcych i kandydatów na poszczególne kierunki m.in. takie dane znajdš się w portalu Wybierz Studia, przygotowanym przez resort nauki. Oficjalnie zacznie on działać 30 wrzeœnia.
"System nauczania dynamicznie się zmienia, powstajš nowe kierunki, nowe specjalizacje. Często wybierajšcym studia uczniom bardzo trudno jest dokonać wyboru i zorientować się nie tylko jakie sš nowe kierunki, ale też które sš najlepsze. Ten portal pozwoli uczniom i ich rodzicom dokonać dobrego wyboru" - powiedziała w czwartek o portalu Wybierz Studia minister nauki prof. Lena Kolarska-Bobińska. Nowy portal Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest adresowany przede wszystkim do licealistów. Na razie można korzystać z jego wersji testowej: http://wybierzstudia.nauka.gov.pl, a oficjalnie ma ruszyć 30 wrzeœnia. Pomoże licealistom wybrać studia zgodne z ich zainteresowaniami, dostosować wybór przedmiotów maturalnych do wymagań uczelni czy znaleŸć studia w pobliżu miejsca zamieszkania. Udostępni również informacje, jakie kierunki zostały wyróżnione przez Polskš Komisję Akredytacyjnš, a które z powodu negatywnej oceny zawieszajš nabór czy nawet zostanš zlikwidowane. Będzie też informować o tym, jakie sš oceny Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych dotyczšce potencjału naukowego poszczególnych uczelni, a także pokaże, które jednostki cieszš się mianem Krajowych Naukowych Oœrodków Wiodšcych. "Pozwoli stwierdzić, ilu studentów studiuje na danej uczelni, podpowie, które uczelnie oferujš atrakcyjne wyjazdy zagraniczne dla studentów. Przez to, że będš tam informacje, które kierunki sš zagrożone zamknięciem uczniowie uniknš nieuczciwej oferty. Będziemy mieli portal łatwy w obsłudze, interaktywny, dostępny dla wszystkich" - wyjaœniła podczas konferencji prasowej minister nauki.
Użytkownicy będš mogli wyszukiwać informacje według szeœciu kategorii, które można ze sobš łšczyć: nazwa uczelni, lokalizacja, kierunek studiów, przedmioty maturalne oraz rodzaj uczelni (np. publiczna lub niepubliczna) i tryb studiów. Będzie zawierał sprawdzone, stale aktualizowane i uzupełniane informacje pochodzšce z czterech Ÿródeł: stale aktualizowanych danych z oficjalnych baz o szkolnictwie wyższym POL-on, ocen kierunków studiów dokonywanych przez Polskš Komisję Akredytacyjnš, ocen działalnoœci naukowej dokonywanych przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych oraz informacji przesłanych przez uczelnie. Jak powiedziała w czwartek minister nauki, portal już testowali uczniowie liceów i niezależne fundacje. Do 15 wrzeœnia resort nauki czeka na uwagi użytkowników, którzy poznajš wersję testowš portalu. 30 wrzeœnia, równolegle z portalem, ma ruszyć jego wersja mobilna. Planowane sš również jego kolejne wersje językowe. Z wersji testowej portalu może korzystać do 2 tys. użytkowników. W wersji finalnej będzie to do 10 tys. osób jednoczeœnie. Prace nad portalem, wspólnie z resortem nauki, prowadził Oœrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy. Koszt jego przygotowania wyniósł ponad 400 tys. złotych
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL