Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Styl życia

Mężczyzna z tatuażem autorstwa Jacka Sharpa

Wydawnictwo Varsovia
Paul Lemaitre podczas wakacji w Portugalii staje się œwiadkiem morderstwa. Tajemnicza sprawa, sięgajšca czasów II wojny œwiatowej, całkowicie odmieni zawodowe życie dziennikarza.
Reporter prowincjonalnej francuskiej gazety Paul Lemaitre wygrywa w konkursie wycieczkę do Portugalii. W jego sytuacji – przy narastajšcych długach, niestabilnej pozycji w pracy i coraz częstszych kłótniach z żonš Jacqueline – wyjazd zdaje się rozwišzaniem wszystkich problemów. Nie na długo, bo z klifu Cabo de Roca prosto w przepaœć zostaje zrzucony mężczyzna. Na oczach przerażonych turystów, wœród których sš dziennikarz i jego żona. Paul wiedziony dziennikarskim instynktem nie może pozostawić sprawy bez rozwišzania. Rozpoczyna karkołomne œledztwo, poczštkowo wbrew znienawidzonej szefowej gazety Gabrielle Pelugi, póŸniej za jej przyzwoleniem i aprobatš, gdyż sprawa oprócz coraz bardziej sensacyjnych informacji na każdym rogu niesie kolejne morderstwa. Upór i wytrwałoœć Paula zawiodš go w różne zakštki œwiata, w tym do... Polski. Historia rodziny Blumstein vel Lipke, na którš przypadkiem natrafi dziennikarz, rzuci nowe œwiatło na relacje Żydów i nazistów podczas II wojny œwiatowej i po jej zakończeniu. Krok w krok za Paulem podšży tajemniczy mężczyzna z tatuażem. Kim jest i jak jego tragiczna historia łšczy się z tajemnicš sprzed lat?
Oto mamy do czynienia z prawdziwie sensacyjnš historiš, trochę w stylu Dana Browna. Podobnie jak amerykański pisarz, Jack Sharp (pod tym nazwiskiem kryje się polski autor) również porusza kontrowersyjne kwestie - w intrygę zaplštani sš Żydzi, neonaziœci, a nawet Watykan, który w opowieœci Sharpa próbuje zatuszować niechlubnš przeszłoœć. Choć historia przywołujšca skojarzenia z literaturš twórcy „Kodu Leonarda da Vinci" jest literackš fikcjš, momentami wydaje się bardzo prawdopodobna. Akcja zaczyna się „współczeœnie" – w dobie nowych technologii i wysoko rozwiniętych technik szpiegowskich. Szybkie zwroty akcji nie pozwalajš na długie i zagmatwane opisy miejsc czy postaci. Od poczštku widać, że to nie bohaterowie sš centrum powieœci. Mniej niż ich rozterki, wewnętrzne przemiany czy nawet niekiedy rozmowy, liczš się kolejno wyciekajšce w œledztwie informacje i wreszcie rozwišzanie zagadki sprzed lat. Nawet jeœli to rozwišzanie zacznie się klarować w głowie czytelnika już w trakcie czytania, nie popsuje to zabawy z całoœci lektury. Proponuję zarezerwować na niš coraz krótsze, ostatnie letnie wieczory i pozwolić się przenieœć do Portugalii, Francji, Hiszpanii, Argentyny... Jack Sharp, Mężczyzna z tatuażem, Wydawnictwo VARSOVIA, Warszawa 2014.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL