Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Historia

Przywracajš pamięć na Wschodzie

Fotorzepa, Krzysztof Skłodowski
Od kilku dni grupa wolontariuszy z Fundacji Niepodległoœci porzšdkuje polskie nekropolie i miejsca pamięci na dawnych Kresach II Rzeczypospolitej.
Przedzierajš się przez chaszcze, wycinajš samosiejki, czyszczš zaroœnięte mchem pomniki, a także ustawiajš zwalone nagrobki i krzyże. W Turzysku na zapomnianym cmentarzu, na którym znajduje się zaledwie 40 nagrobków, wolontariusze oczyœcili m.in. groby Zofii z Jezierskich Cieszkowskiej i Edwarda Cieszkowskiego, a także Wawrzyńca Burczak-Abramowicza. Niektóre nagrobki wykonane były z czarnego granitu, to oznacza, że złożono tam szczštki zamożnych Polaków. Zachowane napisy na nagrobkach wskazujš, że zmarli oni pod koniec XIX wieku i na poczštku XX wieku. Na niektórych w doskonałym stanie zachowały się fotografie nagrobne. Na cmentarzu tym młodzież znalazła tablicę poœwięconš 14 polskim legionistom, którzy polegli w 1919 roku w czasie wojny polsko-ukraińskiej. – Miejsce to uporzšdkujemy, podobnie jak grób babci Bolesława Prusa, który znajduje się na cmentarzu w Lubomlu – mówi Maciej Szymczak z Fundacji Niepodległoœci, która już po raz siódmy organizuje wakacyjne, dwutygodniowe, wyjazdy młodzieży i wolontariuszy z całej Polski na Wołyń.
W cišgu kilku lat polscy wolontariusze uporzšdkowali cmentarze m.in. w Rymaczach, Ostrówkach, Kostiuchnówce, Kowlu, Zasmykach, Lubomlu, Turzysku, Rożyszczach. W tym roku w czasie wyjazdu na Wołyń chcš odnowić 15 miejsc. Oprócz cmentarzy wołyńskich będš porzšdkować nekropolie Tarnopolszczyzny i Rówieńszczyzny. – Chcemy, by polskie Kresy znów wróciły do panteonu polskiej historii. Sięgamy do kilkusetletniej tradycji kultury i wspólnej tradycji mieszkajšcych na Kresach Polaków, Ukraińców, Żydów, Czechów, Holendrów, Niemców. Kres tej historycznej narracji wyznaczyła gehenna II wojny œwiatowej. Pozostały cmentarze i nasza pamięć. W niej można szukać nadziei na przyszłoœć – przypomina Jacek Bury, koordynator projektu „Wołyń 2014. Redivivus". W pracach bierze udział ok. 70 osób. W grupie tej jest młodzież ze œwietlicy przy Œrodowiskowym Hufcu Pracy w lubelskiej dzielnicy Bronowice, pasjonaci historii Kresów oraz wolontariusze zwišzani z fundacjš. – W tym roku po raz pierwszy w projekcie weŸmie udział grupa polskich harcerzy mieszkajšcych na Ukrainie oraz młodzież ukraińska – mówi Maciej Szymczak i dodaje, że młodzież nie tylko zajmuje się porzšdkowaniem cmentarzy, ale także poznaje lokalnš historię. – Przeprowadzajš wywiady z miejscowymi, fotografujš miejsca pamięci, zajmujš się inwentaryzacjš cmentarzy – tłumaczy „Rz". – Po zakończeniu prac wszystkie grupy spotykajš się w Międzynarodowym Centrum Ekumenicznej Integracji w Zamłyniu. Tam zaprezentujš zebrane materiały. Odbędš się panele dyskusyjne i gry terenowe.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL