Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Moja Emerytura

Doliczono się 2,5 mln oświadczeń ws. OFE

Fotorzepa, Mateusz Pawlak matp Mateusz Pawlak
Zakład Ubezpieczeń Społecznych do poniedziałku 11 sierpnia zarejestrował 2,45 mln deklaracji osób pragnšcych pozostać w funduszach emerytalnych. Jednak dokumenty wcišż sš liczone.
Do poniedziałki 11 sierpnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych odnotował napływ dokładnie 2 miliona 449 tys. 99 deklaracji osób chcšcych by częœć ich składki emerytalnej wcišż płynęła do OFE. Spoœród nich 1 mln 674 tys. 814 (68,38 proc.) wysłano tradycyjna pocztš, 713 tys. 804 (29,15 proc.) trafiło do ZUS poprzez urzędnicze okienka w oddziałach. Natomiast 59 tys. 3 (2,41 proc.) deklaracje wysłano przez Internet. Według naszych szacunków przy takim wyniku do OFE może rocznie trafiać nawet ok. 3 mld zł składek od ubezpieczonych. Z końcem lipca, o północy z czwartku na pištek minšł termin składania deklaracji ws. OFE. Polacy decydowali, czy chcš, by częœć ich składki emerytalnej nadal była przekazywana do OFE, czy wyłšcznie do ZUS. Decyzja o wyborze OFE lub pozostaniu w ZUS nie jest ostateczna. Po dwóch latach, czyli w 2016 r., otworzy się kolejne czteromiesięczne okienko na ewentualnš zmianę decyzji. Następne będš otwierane co cztery lata.
Zgodnie z wprowadzonymi przez rzšd zmianami w systemie emerytalnym na poczštku lutego OFE przekazały do ZUS aktywa o wartoœci 153,15 mld zł (głównie w postaci obligacji skarbowych i obligacji gwarantowanych przez Skarb Państwa), co stanowiło 51,5 proc. zasobów OFE. Œrodki te trafiły na subkonta w ZUS. Zmiany w OFE przewidujš, że minimalny poziom inwestycji OFE w akcje wynosi 75 proc. do końca 2014 r., 55 proc. do końca 2015 r., 35 proc. do końca 2016 r. i 15 proc. do końca 2017 r. Zgodnie z ustawš do końca lipca obowišzywał też zakaz reklamy OFE, za złamanie którego groziła kara od 1 do 3 mln zł. Zakaz był zwišzany z okienkiem transferowym. Przez 10 lat przed osišgnięciem wieku emerytalnego œrodki z OFE będš stopniowo przenoszone na fundusz emerytalny FUS i ewidencjonowane na prowadzonym przez ZUS subkoncie (tzw. suwak bezpieczeństwa). Wypłatš emerytur będzie zajmował się ZUS. Po osišgnięciu wieku emerytalnego œrodki zaksięgowane na subkoncie będš przez trzy lata podlegać dziedziczeniu. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę, ale do Trybunału Konstytucyjnego skierował wniosek o zbadanie, czy jest ona zgodna z ustawš zasadniczš. Chodzi m.in. o zakaz inwestowania w obligacje, nakaz inwestowania w akcje i zakaz reklamy OFE.
ródło: mojaemerytura.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL