Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja

Polska pełna pedagogów i prawników

Studia na politechnikach sš mniej popularne od nauki na uczelniach rolniczych czy wychowania fizycznego
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Warszawski i Politechnika Gdańska to najpopularniejsze uczelnie. Maturzyœci, tak jak w latach poprzednich, najchętniej wybierajš pedagogikę, prawo i zarzšdzanie – wynika z raportu Ministerstwa Nauki, które sprawdziło, jakie studia cieszyły się największš popularnoœciš w czasie ostatniej rekrutacji. Mimo że w kraju brakuje inżynierów, studia na kierunkach technicznych i œcisłych wcišż cieszš się małym zainteresowaniem. Uczelnie techniczne pod względem liczby zgłaszajšcych się kandydatów pozostajš w tyle za uniwersytetami (najlepszy w tej kategorii UW), uczelniami rolniczymi (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego), wychowania fizycznego (AWF w Warszawie), ekonomicznymi (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu) i pedagogicznymi (Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie). – Na brak kadry cierpi budownictwo, energetyka, biotechnologia, teleinformatyka – wylicza prof. Stefan Kwiatkowski z Instytutu Badań Edukacyjnych. Z przeprowadzonych przez niego badań nad wyborami maturzystów wynika, że od kierunków œcisłych i technicznych odstrasza ich matematyka (wybiera je zaledwie 20 proc.).
– Wcišż też funkcjonujš stereotypy dzielšce zawody na lepsze i gorsze. Lepiej jest się chwalić w towarzystwie skończonš psychologiš niż budownictwem – wyjaœnia prof. Kwiatkowski. Politechnice Gdańskiej – najchętniej wybieranej uczelni technicznej – udało się jednak przycišgnšć ponad 22 tys. kandydatów (43,4 tys. miał UW, największa uczelnia w kraju). Prof. Władysław Koc, prorektor ds. kształcenia Politechniki Gdańskiej, tłumaczy przyczyny sukcesu: – Wykonaliœmy olbrzymiš pracę popularyzacji kształcenia. JeŸdziliœmy do szkół, prowadziliœmy wykłady. Przekonywaliœmy, by kandydaci nie bali się matematyki i wysiłku, jaki trzeba wykonać na studiach technicznych. Wyszliœmy też z założenia, że absolwent szkoły œredniej jest słabo wykształcony matematycznie, i uruchomiliœmy specjalnš jednostkę nauczania matematyki dla nowo przyjętych. Również Ministerstwo Nauki chce zachęcić do studiowania kierunków œcisłych i technicznych. Do 2013 r. przeznaczy blisko miliard euro na działania majšce powišzać naukę z gospodarkš. Minister Barbara Kudrycka zapowiada: – Będziemy zlecać kształcenie okreœlonej liczby studentów o wyznaczonych specjalnoœciach. Przede wszystkim na kierunkach inżynierskich kształcšcych w dziedzinach nowoczesnych technologii. Studenci będš mogli liczyć na specjalne stypendia. Najpopularniejsze kierunki pod względem liczby kandydatów: Pedagogika – 37 490 Prawo – 31 827 Zarzšdzanie – 27 707 Ekonomia – 22 026 Administracja – 21 014 Stosunki międzynarodowe – 19 553 Informatyka – 18 890 Filologia angielska – 17 998 Turystyka i rekreacja – 16 746 Socjologia – 16 682 Budownictwo – 16 179 Politologia – 16 143 Psychologia – 14 961 Filologia polska – 14 172 Biotechnologia – 13 127 Najczęœciej wybierane uczelnie pod względem liczby kandydatów na miejsce: UKSW w Warszawie – 7,9 UW – 6,3 Politechnika Gdańska – 5,2 UMCS w Lublinie – 4,9 UJ – 4,9 SGGW – 4,6 UMK w Toruniu – 4,5 AP im. KEN w Krakowie – 4,4 AE we Wrocławiu – 4,4 UWr – 4,3 UAM w Poznaniu – 4,1 AWF w Krakowie – 4,0 Dane Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pełny raport w dziale dla prasy www.nauka.gov.pl
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL