Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Usługi, ceny, zarobki

Koszty zastępstwa procesowego: adwokaci i radcy prawni za wyższymi stawkami pełnomocnika z urzędu

Koszty zastępstwa procesowego: adwokaci i radcy prawni za wyższymi stawkami pełnomocnika
www.sxc.hu
Samorzšdy proponujš, ?by przegrany więcej płacił ?za pełnomocnika strony przeciwnej.
Do ministra sprawiedliwoœci ma wkrótce trafić projekt opracowany wspólnie przez adwokatów i radców prawnych. Przedstawiciele obu samorzšdów proponujš podwyższenie stawek, ale na razie tylko tych, na podstawie których będzie wyliczany zwrot kosztów zastępstwa procesowego w przypadku pełnomocników z wyboru. Dziœ sš one wyliczane na podstawie tych samych stawek co wynagrodzenie dla pełnomocnika z urzędu. Oba samorzšdy proponujš rozdzielenie tych kwestii. Adwokaci i radcy pracujšcy we wspólnym zespole uznali bowiem, że łatwiej będzie najpierw postulować zmianę tych stawek, według których strona przegrana musi zwrócić zwycięzcy koszty zastępstwa procesowego. We wtorek, 22 lipca 2014 r. pomysł przedstawienia wspólnego projektu zaakceptowało prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.
– Proponujemy wprowadzenie mechanizmów urynkowienia stawek, według których liczony jest zwrot kosztów zastępstwa procesowego dla strony, która wygrała – mówi Rafał Dębowski, sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej. Jakie to mechanizmy? W projekcie jest mowa m.in. o tym, by sšd brał pod uwagę m.in. nakład pracy profesjonalnego pełnomocnika, iloœć rozpraw, czy zawiłoœć samej sprawy. – Dziœ niestety częstš praktykš jest zasšdzanie stawki minimalnej, mimo że rozporzšdzenie pozwala na ustalenie opłaty jako jej szeœciokrotnoœci – mówi Arkadiusz Bereza, wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych. Dodaje, że stawki nie były waloryzowane od dwunastu lat. Dlatego w projekcie proponujš waloryzację, a w niektórych przypadkach dodatkowe urealnienie stawek. – W niektórych sprawach z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych stawka minimalna wynosi 60 zł i taki zwrot kosztów zastępstwa procesowego może dostać strona, która wygrała. W większoœci proponujemy podwyższenie stawki o ok. 70 proc. W niektórych pozostawiamy jš bez zmian – mówi wiceprezes Bereza. W niektórych przypadkach prawnicy pracujšcy nad projektem uznali, że stawka jest rażšco niska. Tak jak np. przy skardze konstytucyjnej, przy której dziœ to 240 zł. Proponujš więc podniesienie jej do 1,2 tys. zł. – Sprawy, które trafiajš przed Trybunał Konstytucyjny, nie sš proste – zwraca uwagę wiceprezes Bereza. Dodaje, że w samorzšdzie radcowskim przeprowadzono wiele analiz ekonomicznych, zanim zaproponowano nowe stawki. Mec. Dębowski podkreœla, że samorzšdy nie zapominajš o stawkach dla pełnomocników z urzędu. – Te na pewno będzie trudniej zmienić, dlatego że pewne œrodki musiałby wygospodarować Skarb Państwa. Nadal jednak będziemy pracować nad tš kwestiš – mówi mec. Dębowski.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL