Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Plus Minus

Piotr I Wielki postmodernistyczny

Filip Memches
Fotorzepa, Waldemar Kompała
W Polsce na temat prezydentury Władimira Putina kršżš rozmaite mity. Jeden z nich interpretuje politykę rosyjskiego prezydenta jako przejaw prawicowego autorytaryzmu.
Mit ten przedstawia przywódcę Federacji Rosyjskiej jako męża stanu, który demonstruje prawosławnš religijnoœć, umacnia w narodzie poczucie patriotycznej dumy, walczy z gospodarczym kosmopolityzmem oligarchów, szczędzi przywilejów mniejszoœciom seksualnym, zatroskany jest kondycjš demograficznš rodaków, wreszcie twardo realizuje interesy rzšdzonego przez siebie państwa na arenie międzynarodowej. Taki polityczny pakiet budzi nad Wisłš różne emocje. W większoœci sš one negatywne, ponieważ znaczšca, a więc lewicowo-liberalna, częœć polityczno-medialnego mainstreamu potępia Putina jako zamordystę, który wysłał do kolonii karnej skandalistki z Pussy Riot i zaanektował Krym. Mainstreamowym konserwatystom nie wypada więc chwalić Kremla chociażby za ustawę zakazujšcš demoralizacji dzieci i młodzieży, ponieważ to by mogło zostać odebrane jako dyskretne udzielanie poparcia spadkobiercy Iwana GroŸnego i Stalina. Sš jednak marginalne œrodowiska prawicowe, które odwołujš się głoœno do antyamerykańskich resentymentów i nie wahajš się podziwiać prezydenta Rosji jako chrzeœcijańskiego rycerza wojujšcego ze zgniliznš Zachodu. Ksišżka holenderskiego politologa Marcela H. Van Herpena zadaje kłam rozpowszechnionym w Polsce wyobrażeniom. Niestety, rozwlekły tytuł „Putinizm. Powolny rozwój radykalnego reżimu prawicowego w Rosji" brzmi bardzo zniechęcajšco, a poza tym może mylić. Gdy staje on przed oczami znaczšcej częœci polskich czytelników, wielu z nich może się spodziewać po tej pozycji wyłšcznie utwierdzenia się w swoich przekonaniach. Chodzi tu przede wszystkim o postrzeganie Putina jako polityka wrogiego zachodniej demokracji i sprzyjajšcego kształtowaniu się w Rosji alternatywnego modelu politycznego i cywilizacyjnego.
Van Herpen jednak zaskakuje. Z jego ksišżki można bowiem wywnioskować, że rosyjski przywódca to nie żaden słowianofil czy orędownik eurazjanizmu, lecz i w istocie polityk zapatrzony w Zachód. Autor wskazuje trzy Ÿródła inspiracji, z których nieœwiadomie (co należy podkreœlić) czerpie Putin, chociaż bynajmniej nie sš one jedynymi czynnikami, które decydujš o charakterze systemu rosyjskiego. Te Ÿródła to międzywojenny faszyzm włoski, rzšdy Napoleona III Bonapartego oraz populistyczna „wideokracja" Silvia Berlusconiego. Najmniej przekonujšce wydajš się tu zwišzki putinizmu z reżimem Benita Mussoliniego. Kreml prowadzi przecież politykę historycznš, w ramach której faszyzm – również w swojej pierwotnej, włoskiej wersji – stanowi czyste zło. To jednak jest oczywiœcie tylko propaganda. Można wzišć pod uwagę coœ bardziej istotnego – Mussolini przekształcił demokrację parlamentarnš w system jednopartyjny i rozbudził wœród Włochów apetyty imperialne. Ale nie był to jedyny polityk w dziejach, który wykazywał takie skłonnoœci i na którym z tego powodu mógłby się wzorować Putin. Znacznie ciekawsze sš dwa pozostałe Ÿródła inspiracji. Napoleon III, wprowadzajšc we Francji w roku 1852 dyktaturę (formalnie ogłaszajšc się cesarzem), odpowiedział na poczucie zagrożenia żywione przez mieszczaństwo i chłopów wobec rewolucyjnego proletariatu miejskiego oraz potrzebę silnego przywódcy, który przywróciłby porzšdek i zgodę narodowš. Putin zaœ postanowił zapanować nad rosyjskim chaosem epoki jelcynowskiej i dlatego, obejmujšc prezydenturę, zainicjował rzšdy silnej ręki. Wreszcie dochodzimy do Berlusconiego. Van Herpen porównuje jego partię do putinowskiej Jednej Rosji. Forza Italia to – zdaniem autora – zarzšdzana odgórnie formacja bez programu, oparta wyłšcznie na osobie jej założyciela i sponsora, działajšca jak przedsiębiorstwo, łšczšca w sobie „nowoczesne, kapitalistyczne zarzšdzanie z feudalnymi zależnoœciami personalnymi". Do tego dochodzi manipulowanie przez włoskiego polityka wyborcami za poœrednictwem monopolu medialnego, bo przecież sednem berluskonizmu jest wizerunkowa gra przywódcy narodu. Van Herpen przytacza opinię rosyjskiego politologa Stanisława Biełkowskiego, według którego Berlusconi zainteresował Putina chirurgiš estetycznš. Powołuje się też na ekspertów twierdzšcych, że rosyjski prezydent przeszedł lifting twarzy obejmujšcy wypełnienie policzków, uniesienie brwi, usunięcie worów pod oczami i zastrzyki botoksu. I warto zacytować jeszcze jedno porównanie: „W przypadku Berlusconiego mamy do czynienia z męskoœciš charakterystycznš dla latynoskiego kochanka i kobieciarza, w przypadku Putina z męskoœciš sportowca chętnie pozwalajšcego się fotografować jako jeŸdziec z gołym torsem, pilot samolotu lub kierowca wyœcigowy – zawsze łaknšcego okazji do narcystycznego pokazu siły fizycznej i asertywnoœci". Wydaje się więc, że prezydent Rosji to przede wszystkim spadkobierca Piotra I Wielkiego. Car z dynastii Romanowów zafascynowany był jednak zachodnim oœwieceniem. Putin to też imitator Zachodu, tyle że zapatrzony w politykę epoki postmodernizmu. I być może jest tak samo jak ta epoka nieprzewidywalny i bezkształtny. Marcel H. Van Herpen „Putinizm. Powolny rozwój radykalnego reżimu prawicowego ?w Rosji", Wydawnictwo Józef Częœcik Grupa Wydawnicza Harmonia, Gdańsk 2014
ródło: Plus Minus

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL