Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Oznakowanie żywności a glazura w rybie

www.sxc.hu
Rozporzšdzenie okreœla, ?jak powinny być oznakowane produkty rolno-spożywcze.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów utrzymał w mocy decyzję mazowieckiego wojewódzkiego inspektora. Nałożył on na Marcpol S.A. karę w wysokoœci 2 tys. zł za złe oznakowanie szeœciu partii ryb mrożonych w jednym ze sklepów należšcych o tej spółki. Na wywieszkach była podana nazwa ryby i jej cena. Nie było zaœ informacji o zawartoœci glazury, ryby w produkcie oraz danych o metodzie produkcji i obszarze połowu. Były to produkty sprzedawane luzem lub zapakowane tuż przed wprowadzeniem do sprzedaży. Spółka odwołała się do prezesa UOKiK. Zarzuciła m.in., że inspektor nie sprawdził, czy wymagane przez niego dane nie widniejš na opakowaniu ryb. Brakowało też wystarczajšcego uzasadnienia, dlaczego informacje na wywieszkach sš niewystarczajšce. Przy każdym stoisku w sklepie znajduje się informacja, że wszelkich informacji o produkcie udziela sprzedawca. Poza tym to nie osoby wprowadzajšce produkt do obrotu odpowiadajš za ich oznakowanie, ale producent. Prezes UOKiK utrzymał jednak w mocy decyzję (nr decyzji DIH-44/2014) nakładajšcš karę i przytoczył wiele przepisów na poparcie swojej decyzji. Art. 6 ust. 1 ustawy o jakoœci handlowej przewiduje, że produkty rolno-spożywcze wprowadza się do obrotu oznakowane. Jednoczeœnie rozporzšdzenie w sprawie znakowania œrodków spożywczych okreœla, jakie dane powinno ono zawierać. W przypadku produktów rybnych mrożonych glazurowanych jest to dodatkowa informacja o iloœci zawartoœci glazury lub ryby albo owoców morza w tych produktach. Powinny się one znaleŸć na wywieszce. W przypadku zaœ towaru sprzedawanego luzem często jest to jedyna informacja o produkcie.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL