Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Wkrótce umowa partnerów projektu atomowego

Bloomberg
KGHM, Tauron i Enea powinny podpisać w tym miesišcu umowę kupna udziałów ?w atomowej spółce PGE ?– dowiedziała się „Rz".
– To powinno się stać na dniach – mówi osoba zbliżona do transakcji. Jak wynika z wstępnego porozumienia, partnerzy mniejszoœciowi kupiš po 146 tys. udziałów w PGE EJ1, odpowiedzialnej za prowadzenie projektu i budowę pierwszego reaktora atomowego w Polsce. Każda z tych spółek będzie miała po 10 proc. udziałów w atomowej spółce PGE. Największa grupa energetyczna, która jest liderem projektu, będzie kontrolować spółkę celowš. Plan uwzględnia też zaproszenie do projektu partnera strategicznego. O tym, że negocjacje nabierajš tempa, pisaliœmy w czerwcu. – Nasza strategia przewiduje wydatki na przygotowanie do budowy pierwszej elektrowni jšdrowej w Polsce, czyli do momentu zakończenia postępowania zintegrowanego. Jest to kwota ok. 100 mln zł zaplanowana do wydania na lata 2014 –2016 – mówił wtedy Krzysztof Zamasz, prezes Enei.
Zarówno zaangażowani w projekt, jak i eksperci zgodnie stwierdzajš, że taka inwestycja nie obroni się sama. Andrzej Kania, dyrektor Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, jest zdania, że na gruncie polskim największe znaczenie dla rozwoju energetyki jšdrowej będzie miało, ze względu na wysokie nakłady inwestycyjne, wdrożenie mechanizmu wsparcia, który umożliwi pozyskanie finansowania. – To wyzwanie, z którym dzisiaj borykajš się wszystkie przedsiębiorstwa energetyczne. Ze względu na potrzebę redukcji emisji CO2 Polska potrzebuje dużych niskoemisyjnych Ÿródeł energii – uważa Kania. Dlatego zgadza się z postulatami zamieszczonymi w liœcie przedstawiciela czeskiego rzšdu do Komisji Europejskiej.  Minister Jan Mladek w liœcie do komisarzy ds. energii Guenthera Oettingera oraz ds. konkurencji Joaquina Almunii wzywa do niedyskryminowania energetyki jšdrowej jako niskoemisyjnego Ÿródła energii oraz do stworzenia mechanizmów rynkowych pozwalajšcych na jej dalszy rozwój. „Atom doskonale spełnia trzy wymagania polityki energetycznej ujęte w traktatach o funkcjonowaniu Unii: bezpieczeństwa dostaw, zrównoważenia oraz konkurencyjnoœci" – czytamy w liœcie, który Mladek wystosował także w imieniu Bułgarii, Francji, Węgier, Litwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Wielkiej Brytanii.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL