Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Teatr

Bułhakow w Teatrze im. Osterwy

Spektakl „Mistrz i Małgorzata" w stylu teatru varietes przygotował zespół Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Premiera adaptacji tej słynnej powieœci Michaiła Bułhakowa odbędzie się w pištek.
„Tekst Bułhakowa jest nadal aktualny, niezależnie od tego, jaki mamy system polityczny, jakie uwarunkowania społeczne, ten tekst mówi o istocie dobra i zła w człowieku. Co to znaczy dobro, a co to znaczy zło i jak to dobro i zło majš razem współistnieć i czy powinny współistnieć" – mówił reżyser przedstawienia i autor adaptacji Artur Tyszkiewicz. Jak tłumaczył, spektakl koncentruje się na pokazaniu tego „moralitetowego" wštku „Mistrza i Małgorzaty", a służyć temu ma konwencja teatru varietes – teatru wystawiajšcego sztuki rozrywkowe, często z piosenkami, tańcem czy elementami cyrku. Spektakl rozpoczyna się od sceny w moskiewskim Teatrze „Varietes", gdzie przybywa Woland – postać szatana z powieœci Bułhakowa. Woland przejmuje kontrolę nad teatrem, dostarcza widzom rozrywki, œmieszy i przestrasza, ale też prowadzi do odkrywania ludzkich tajemnic, do pytań i refleksji nad sensem i istotš ludzkiej egzystencji, nad obecnoœciš dobra i zła w œwiecie. Szatańska misja Wolanda miesza realizm z magiš i burzy dotychczasowy porzšdek œwiata moskiewskiej publicznoœci.
Konwencji varietes podporzšdkowana jest też scenografia przedstawienia. Wnętrze lubelskiego teatru zostało przebudowane - krzesła dla publicznoœci umieszczono na miejscu sceny, a na widowni po wymontowaniu krzeseł zainstalowano scenę obrotowš z karuzelš i konikami jak z wesołego miasteczka. „Pomysł scenograficzny jest też realizacjš tego głównego pomysłu na adaptację, że punktem wyjœcia do rozmowy o naszym +Mistrzu i Małgorzacie+ będzie varietes" – zaznaczył Tyszkiewicz. Jak dodał, w spektaklu pominięto kilka wštków z powieœci m.in. wštek Poncjusza Piłata i Jeszui. „Postanowiliœmy przenieœć na deski sceniczna powieœć, która dla wielu osób jest kultowa. Dzieło jest ogromne, siłš rzeczy trzeba było z czegoœ zrezygnować" – tłumaczył Tyszkiewicz. Wolanda w lubelskim przedstawieniu zagra Przemysław Stippa, Behemota- Wojciech Rusin, Korowiowa - Daniel Dobosz, Azazella – Jacek Król, Iwana Bezdomnego – Paweł Kos, Mistrza - Janusz Łagodziński, Małgorzatę – Marta Ledwoń. Scenografię i kostiumy opracowała Justyna Elminowska. Powieœć „Mistrz i Małgorzata" po raz pierwszy została wydana w miesięczniku „Moskwa" w latach 1966-67. Powstawała przez 12 lat, Bułhakow pracował nad niš, dokonujšc wielu poprawek i zmian, właœciwie przez całe życie. Powieœć skonstruowana jest z różnych form literackich – m.in. satyry, powieœci kryminalnej, powieœci przygodowej, przypowieœci biblijnej. Wštek miłoœci tytułowych Mistrza i Małgorzaty, przeplata się z wydarzeniami zwišzanymi z wizytš szatana Wolanda i jego œwity w Moskwie lat 30., w ateistycznym Zwišzku Radzieckim i z opowieœciš z biblijnej Jerozolimy o Poncjuszu Piłacie. Ta wielowštkowa i wieloznaczna powieœć Bułhakowa, jest jednš z najbardziej popularnych ksišżek na œwiecie.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL