Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Adwokaci

Adwokaci chcš więcej dostępu do elektronicznej przeszukiwarki ksišg wieczystych

www.sxc.hu
Palestra postuluje zmiany ?w prawie, które dadzš jej członkom m.in. możliwoœć korzystania z elektronicznej przeszukiwarki ksišg wieczystych, czy też skrzynki podawczej.
Na rynku jest coraz więcej adwokatów i radców prawnych, roœnie więc konkurencja. Przedstawiciele władz palestry majš pomysł na to, jak poprawić sytuację. – Zabiegamy o to, by adwokaci mieli dostęp do elektronicznych narzędzi, takich jak np. przeszukiwarka ksišg wieczystych, bazy PESEL czy elektroniczne biura podawcze – mówi Rafał Dębowski, sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej. Elektroniczna przeszukiwarka ksišg wieczystych pozwala na znajdowanie nieruchomoœci np. według nazwiska czy numeru PESEL. Planuje się jednak udostępnienie takiej opcji tylko œciœle okreœlonym grupom, m.in. organom państwa, notariuszom i komornikom. O takie uprawnienia podczas prac legislacyjnych zabiegali też adwokaci. Na razie bezskutecznie.
– Senacka poprawka przepadła jedynie ze względów technicznych, ale Ministerstwo Sprawiedliwoœci obiecało, że na dalszym etapie także adwokaci otrzymajš dostęp do takiego narzędzia. Trzymamy za słowo – mówi mec. Dębowski. – Podobnie mogłoby być z bazami PESEL. Możliwoœć weryfikacji przez adwokatów danych w tym systemie znacznie uproœci proces. Do baz dostęp majš np. pracownicy sekretariatów sšdów. Czemu nie mogliby go mieć adwokaci? – pyta sekretarz NRA. Postuluje także, by dokumenty do elektronicznych biur podawczych utworzonych w sšdach wpływały za poœrednictwem profesjonalnych pełnomocników.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL