Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

Mabion wchodzi do Brazylii

Bloomberg
Biotechnologiczna firma rozpoczęła działania w zakresie rejestracji, dystrybucji i sprzedaży leku MabionCD20 na rynku brazylijskim. Celem jest przystšpienie do programu partnerstwa publiczno-prywatnego koordynowanego przez brazylijski resort zdrowia.
Mabion podpisał z Biolotus Biotech list intencyjny w sprawie współpracy w Brazylii. Biolotus ma podjšć działania prowadzšce do rejestracji produktów Mabionu w tym kraju. W pierwszym okresie celem będzie rejestracja, analiza i sprzedaż leku MabionCD20 na terytorium Brazylii, a docelowo realizacja całego procesu wytwarzania aż do gotowych leków w tym kraju. Priorytetem będzie produkt biopodobny do Rituksanu/MabThery, czyli lek MabionCD20 oraz potencjalnie kolejne przeciwciała, nad którymi spółka pracuje. Ponadto obie firmy będš współpracować w celu utworzenia fabryki i laboratorium analitycznego w Brazylii. Fabryka powinna powstać w cišgu pięciu lat od zakończenia procesu zatwierdzenia produktu w tym kraju. Niewykluczone jest też joint-venture. Rynek leków biopodobnych w Brazylii podlega œcisłej kontroli rzšdu i opiera się na wieloletnich gwarancjach sprzedaży leku na uzgodnionym poziomie w oparciu o transfer różnych technologii i współpracę z lokalnymi firmami farmaceutycznymi. - Brazylijski sektor biotechnologiczny jest bardzo specyficzny z uwagi na duże szanse wynikajšce z gwarantowanego udziału rynkowego dla firm objętych rzšdowym programem partnerstwa prywatno-publicznego (PPP). Wierzymy, że wejœcie Mabionu na ten rynek jest bardzo realne. Dysponujemy nowoczesnš technologiš i innowacyjnymi rozwišzaniami, które m.in. zostały pozytywnie ocenione przez doradztwo naukowe w Europejskiej Agencji ds. Leków (EMA) i Amerykańskš Agencję ds. Żywnoœci (FDA). Jesteœmy pewni, że dzięki dużemu autorytetowi obu instytucji nasze produkty spotkajš się z aprobatš swoich odpowiedników także w Brazylii – mówi Maciej Wieczorek, prezes Mabionu.
Brazylia jest kolejnym rynkiem o mniej œcisłych regulacjach prawnych, na który Mabion planuje wprowadzić swój nowy lek MabionCD20. Spółka jest zainteresowana Brazyliš z uwagi na duży potencjał miejscowego sektora biotechnologicznego. - W naszej opinii szanse na objęcie naszej spółki programem partnerstwa prywatno-publicznego sš bardzo duże. Wiemy, że w cišgu ostatnich trzech lat skorzystało z niego wiele firm, jednak w zwišzku z brakiem wymiernych korzyœci dla brazylijskiego sektora biofarmaceutycznego rzšd wycofał się z tej współpracy. Jako spółka, która posiada ogromny potencjał technologiczny, dostrzegamy swojš szansę i jesteœmy przekonani, że zagwarantuje nam on sukces na tym południowoamerykańskim rynku, a jednoczeœnie spełni oczekiwania brazylijskiego resortu zdrowia z uwagi na różne nowatorskie, autorskie technologie stosowanš przez Mabion – ocenia Maciej Wieczorek.
ródło: ekonomia.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL