Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Medycyna i zdrowie

Brudne powietrze szkodzi mózgowi

Smog nad Krakowem
Fotorzepa, Piotr Guzik PG Piotr Guzik
Narażenie na toksyczne substancje w młodym wieku może potęgować ryzyko pojawienia się autyzmu ?i schizofrenii - pisze Piotr Koœcielniak.
Wnioski z najnowszych eksperymentów na zwierzętach potwierdzajš to, co zaobserwowali naukowcy u ludzi żyjšcych w miastach. Przed rokiem pismo „JAMA Psychiatry" opublikowało rezultaty analiz neurologów przekonujšcych, że u dzieci narażonych w pierwszym roku życia na mocno zanieczyszczone powietrze ryzyko rozwoju autyzmu wzrasta aż trzykrotnie. Aby sprawdzić podejrzenia lekarzy, naukowcy z Centrum Medycznego Uniwersytetu Rochester przeprowadzili testy na laboratoryjnych myszach. Zespół prof. Deborah Cory-Slechty w kontrolowanych warunkach pozwolił młodym zwierzętom (przez pierwsze dwa tygodnie życia) oddychać powietrzem takim, jak podczas godzin szczytu w amerykańskim mieœcie œredniej wielkoœci. Małe myszki narażone były na zanieczyszczenia cztery godziny dziennie przez zaledwie osiem dni. Już po 24 godzinach naukowcy zaobserwowali stan zapalny w mózgach zwierzšt i opuchnięcie niektórych regionów. – Wokół nich nie zobaczyliœmy normalnie uformowanej istoty białej mózgu – przyznaje prof. Cory-Slechta. – Zapalenie trwale zahamowało prawidłowy rozwój tkanki.
Naukowcy odkryli również wzrost poziomu substancji charakterystycznych dla objawów schizofrenii. Badacze sšdzš, że za ten efekt odpowiadajš bardzo drobne czšsteczki, które z płuc przenikajš do krwi, a póŸniej trafiajš do mózgu. Nie sš jednak pewni, jak ten mechanizm działa. – Nasze odkrycie dowodzi, że podejrzenia, iż zanieczyszczenie œrodowiska odgrywa rolę w powstawaniu autyzmu i innych chorób neurologicznych sš uzasadnione – mówi prof. Cory-Slechta. – Sšdzę, że powinniœmy zadać sobie pytanie, czy obecne przepisy regulujšce jakoœć powietrza sš wystarczajšce, aby ochronić zdrowie naszych dzieci. Piotr Koœcielniak
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL