Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Pršd podrożeje w obronie kopalni

Bloomberg
Branża dostała sygnał, by nie szukać zysków w obniżce kosztów zakupu węgla. Szuka więc innych sposobów.
– Polski rzšd będzie robił wszystko, aby potrzeba rehabilitacji węgla i budowy niezależnoœci energetycznej znalazła praktyczny wymiar. (...) Nie możemy się jednak łudzić – tak jak bezpieczeństwo militarne i polityczne, bezpieczeństwo energetyczne musi trochę kosztować – mówił Donald Tusk podczas niedawnego Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Parasol rzšdowy

Pierwsze efekty rozpostarcia rzšdowego parasola nad górnictwem już sš. Z naszych informacji wynika, że elektrownie przestały już domagać się obniżek cen węgla. Jeszcze na poczštku roku polskie kopalnie skarżyły się na naciski elektrowni żšdajšcych renegocjacji długoterminowych umów na dostawy. Spółki węglowe, które balansujš na granicy rentownoœci, nie chciały się na nie zgodzić. Œrednia cena węgla energetycznego w 2013 r. spadła w naszym kraju o 10 proc. Kopalnie sprzedawały surowiec ze œredniš stratš 6,41 zł za tonę. Rezygnujšc z nacisków na firmy węglowe, spółki energetyczne szukajš zysków gdzie indziej. Na stół szefa Urzędu Regulacji Energetyki trafiły już wnioski o podwyższenie taryfy dla gospodarstw domowych od czterech największych firm energetycznych: PGE, Tauronu, Enei i Energi. Pretekstem jest przywrócenie wsparcia dla tzw. kogeneracji, czyli wspólnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.
Nie wiadomo, o jakie podwyżki wnioskujš spółki ani kiedy mogłyby wejœć w życie nowe taryfy. Paweł Puchalski z DM BZ WBK szacuje potencjalny wpływ wsparcia dla kogeneracji na wzrost ceny 1 MWh energii na ok. 10 zł. – W stosunku do obecnej taryfy G (dla gospodarstw domowych – red.) to o 5 proc. więcej. Teoretycznie więc koncerny energetyczne mogłyby wnioskować o takš podwyżkę, by przenieœć wyższe koszty na odbiorców – mówi Puchalski. Z informacji ze Ÿródeł zbliżonych do URE wynika, że jedna ze spółek jako argument za podwyżkš wymienia nie tylko kogenerację. Zapewne chodzi o koszty paliwa, które w przeszłoœci wielokrotnie były powodem stawiania podobnych żšdań. Prezes URE nie zawsze się do nich przychylał. Jak będzie tym razem? Na razie Maciej Bando, p.o. prezesa, podtrzymuje swoje zapewnienia z marca, że nie widzi uzasadnienia dla podwyżek. Regulator przekonuje, że przy ostatnim ustalaniu taryf brał pod uwagę możliwe zmiany regulacyjne. Sytuację jednak komplikuje fakt, że wkrótce premier wybierze nowego szefa URE. Kandydatów jest dwóch: Bando rywalizuje w konkursie z Tomaszem Dšbrowskim, dyrektorem departamentu energetycznego w resorcie gospodarki, który odpowiada za energetykę i górnictwo w Polsce.

Inflacja niewielka

Paweł Puchalski nie podejrzewa, by regulator łatwo zgodził się na postulaty branży energetycznej. Gdyby jednak przychylił się do nich, oznaczałoby to podwyżkę rzędu 24–60 zł w skali roku dla przeciętnej polskiej rodziny zużywajšcej rocznie 2 MWh energii i płacšcej za niš wraz z przesyłem 1,2 tys. zł. Jaki byłby wpływ takiej podwyżki na gospodarkę? – Ewentualny wzrost cen energii elektrycznej o 5 proc. zwiększyłby wysokoœć rachunków o ok. 2,7 proc. To miałoby bardzo ograniczony wpływ na inflację, bo udział wydatków na pršd stanowi jedynie 4,6 proc. wszystkich wydatków na zakup towarów i usług konsumpcyjnych statystycznego gospodarstwa domowego w Polsce – oblicza dr Wiktor Wojciechowski, główny ekonomista Invest-Banku. – Zatem 5-proc. podwyżka cen energii zwiększyłaby inflację jedynie o 0,12 proc. Kiedy podwyżka? Prawdopodobnie jeszcze nie teraz. – Podwyżka wynikajšca z wyższych cen energii, które już widać na rynku hurtowym, może być uzasadniona od poczštku 2015 r. A jest raczej mało prawdopodobne, aby URE zaakceptował dwie podwyżki w taryfie G w cišgu szeœciu miesięcy. Raczej poczeka z ostatecznš decyzjš do grudnia – przekonuje Flawiusz Pawluk z UniCreditu. Uzasadnieniem podwyżek mógłby być wzrost cen węgla. Zdaniem analityków na razie jest duża szansa na to, że paliwo przynajmniej nie będzie już taniało. – W mojej ocenie kopalniom uda się utrzymać w przyszłym roku ceny węgla na obecnym poziomie – twierdzi Marcin Gštarz, analityk UniCredit CAIB. Pozytywny wpływ na ceny węgla mogš mieć działania rzšdowe. Szczegółowy program naprawy sytuacji w branży węglowej trafi na biurko premiera 4 czerwca. Jak dowiedziała się „Rz", energetyka może pomóc kopalniom, nie tylko rezygnujšc z walki o dalsze obniżki cen paliwa. W grę wchodzš też przedpłaty za zakontraktowany węgiel.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL