Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Większość w referendum przeciw igrzyskom olimpijskim w Krakowie

Fotorzepa, Pio Piotr Guzik
Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski przyznał, że miasto musi wycofać się z organizacji igrzysk. W niedzielnym referendum w Krakowie, w którym mieszkańcy miasta odpowiadali m.in. na pytanie dot. organizacji w stolicy Małopolski ZIO w 2022 r. 69,72 proc. głosujšcych opowiedziała się przeciw imprezie.
- Nieoficjalne wyniki referendum sš jednoznaczne: tylko około 30 procent mieszkańców opowiedziało się za organizacjš przez Kraków igrzysk olimpijskich - powiedział w RMF FM prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Jak dodał, miasto "musi wycofać kandydaturę". - To jeden z fundamentalnych warunków, jakie stawia Międzynarodowy Komitet Olimpijski - poparcie społeczne - podkreœlił Majchrowski. - Musimy zakończyć pracę nad kandydaturš, rozliczyć i podsumować projekt - zaznaczył prezydent miasta. Według niego, kiedy Kraków zaczynał starania o przyznanie organizacji ZIO w 2022 r., dysponował wysokim poparciem społecznym, wyrażonym w obiektywnych sondażach. - Niestety, poprzednie władze Komitetu Konkursowego Kraków 2022, kierowanego przez posłankę PO Jagnę Marczułajtis-Walczak, roztrwoniły to zaufanie, a czas, który mieliœmy do jego odbudowania był zbyt krótki - ocenił Majchrowski.
Jak oœwiadczył, Kraków pokazał w referendum, że jest prawdziwie demokratyczny. Zdaniem Majchrowskiego, œwiadczy o tym najwyższa frekwencja w kraju w wyborach do europarlamentu i imponujšca frekwencja w referendum lokalnym. - Żałuję, że rozstrzygnięcie referendalne przekreœla szanse Krakowa i Małopolski na realizację tego projektu, który oceniałem jako niezwykle ważny dla rozwoju całego regionu – dodał. Zaznaczył, że miasto poinformuje o wyniku referendum swoich partnerów. Przewodniczšcy Rady Miasta Krakowa Bogusław Koœmider (PO) powiedział, że wynik referendum jest wišżšcy, w zwišzku z tym najprawdopodobniej na najbliższej, czerwcowej sesji rady miasta będzie głosowana uchwała o rozpoczęciu procesu rezygnacji miasta z ubiegania się o organizację ZIO. Referendum przeprowadzone w Krakowie jest ważne i wišżšce dla władz miasta, gdyż frekwencja wyniosła ponad 30 proc. - do urn poszło 35,96 proc. uprawnionych do głosowania. W poniedziałek rano wyniki przedstawił przewodniczšcy Miejskiej Komisji ds. Referendum Jakub Michaluk. Tak przekonywano do igrzysk w Krakowie W niedzielnym referendum - które zostało zorganizowane równolegle z wyborami do Parlamentu Europejskiego - krakowianie odpowiadali na cztery pytania: na temat organizacji ZIO 2022, budowy metra (55,11 na tak), stworzenia systemu monitoringu wizyjnego (69,73 na tak) oraz przeznaczenia większych œrodków budżetowych na budowę œcieżek rowerowych (85,18 na tak). Koordynator Inicjatywy Kraków Przeciw Igrzyskom Tomasz Leœniak nie krył radoœci - jak to okreœlił - z rozsšdnego wyboru mieszkańców. Nie obawia się on, że władze Krakowa różnymi kruczkami prawnymi będš próbowały zdyskredytować głos krakowian. - To dla nas koniec sprawy. Przecież ustawa o referendum lokalnym wyraŸnie o tym mówi. Frekwencja wyniosła odpowiedniš iloœć i tutaj nie ma pola do interpretacji - powiedział Leœniak. Głosować można było w 448 obwodowych komisjach ds. referendum, które zlokalizowano w tych samych budynkach, co obwodowe komisje wyborcze w wyborach do europarlamentu. Według słów Michaluka referendum przebiegło spokojnie. - Nie odnotowaliœmy żadnych poważniejszych incydentów - dodał. Inicjatorem przeprowadzenia referendum lokalnego dotyczšcego zorganizowania przez Kraków igrzysk był prezydent miasta Jacek Majchrowski. W tej sprawie krakowscy radni przyjęli na poczštku kwietnia uchwałę. Do pytania o zimowe igrzyska: „Czy jest Pani/Pan za zorganizowaniem i przeprowadzeniem przez Kraków Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 r.?" dodano także trzy inne pytania: „Czy jest Pani/Pan za budowš metra w Krakowie?", „Czy jest Pani/Pan za stworzeniem w Krakowie systemu monitoringu wizyjnego, którego celem byłaby poprawa bezpieczeństwa w Mieœcie?" oraz „Czy zdaniem Pani/Pana w Krakowie powinno się budować więcej œcieżek rowerowych?". O prawo przeprowadzenia ZIO w 2022 r. do niedzieli walczyło pięć miast: Pekin, Ałmaty, Lwów, Oslo i Kraków. Wszystko wskazuje na to, że kandydatura stolicy Małopolski zostanie wycofana. Decyzja, kto będzie gospodarzem, zapadnie na 127. sesji MKOl w Kuala Lumpur 31 lipca 2015 roku.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL