Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Moja Emerytura

Niemcy obniżajš wiek emerytalny

AFP
Niemcy obniżajš wiek emerytalny dla częœci pracowników. Bundestag zdecydował, że osoby, które przez 45 lat płaciły składki będš mogły przejœć na emeryturę już w wieku 63 lat.
Niemiecki Bundestag uchwalił pakiet ustaw, umożliwiajšcy osobom, które przez 45 lat płaciły składki na ubezpieczenie społeczne, przejœcie na pełnopłatnš emeryturę w wieku 63 lat. Za ustawami głosowało 460 posłów z partii tworzšcych koalicję rzšdowš (CDU, CSU i SPD). Przeciwko głosowało 64 deputowanych, 60 wstrzymało się od głosu. Ustawa była oczkiem w głowie współrzšdzšcej krajem partii socjaldemokratycznej. Częœciowe obniżenie wieku emerytalnego było warunkiem na jakim ugrupowanie weszło w koalicję z chadecjš Angeli Merkel. Co ciekawe, siedem lat temu to właœnie socjaldemokraci zdecydowali o stopniowym podwyższeniu wieku emerytalnego z 65 do 67 lat. Nowe przepisy obejmš tylko te osoby, które przez 45 lat wpłacały składki emerytalne. Reszta będzie pracować to 65, a w przyszłoœci do 67 roku życia. Szacuje się, że reforma będzie kosztować około 2 miliardów euro rocznie, a za 15 lat koszty wzrosnš do 3 miliardów każdego roku. Krytycy przekonujš, że to poważne obcišżenie dla systemu emerytalnego i zły sygnał wysyłany gospodarce w Niemczech i Europie. Socjaldemokratyczna minister pracy przekonuje jednak, że to sprawiedliwe rozwišzanie, a Niemcy stać na taki wydatek.
Za szczególnie problematyczne uznaje się zaliczenie do wymaganego 45-letniego stażu pracy także okresów bezrobocia, z wyjštkiem ostatnich dwóch lat przed ukończeniem 63. roku życia. Nowe zasady zacznš obowišzywać od 1 lipca. Pakiet ustaw emerytalnych, przewidujšcy ponadto podwyżki œwiadczeń dla kobiet, które urodziły dziecko przed rokiem 1992 i były dotychczas w gorszej sytuacji finansowej niż kobiety, które przebywały na urlopie wychowawczym po roku 1992, uważany jest za kluczowy projekt rzšdu kanclerz Angeli Merkel. W 2007 roku poprzedni rzšd z kanclerz Angelš Merkel na czele wprowadził stopniowe zwiększanie się wieku emerytalnego o dwa lata do 67. roku życia. Taki wiek miał w pełni zaczšć obowišzywać w 2029 roku. Do proponowanych zmian sceptycznie podchodzš ekonomiœci, którzy ostrzegajš, że reforma uderzy w największš gospodarkę Europy. Według analityków reforma zwiększy wydatki państwa o około 900 mln euro rocznie. Niemcy pracujš dłużej od Greków, Hiszpanów i Francuzów. Zwykle przechodzš na emeryturę po ponad 37 latach pracy. Według danych Eurostatu œrednia w Unii Europejskiej to 35 lat pracy. Nic więc dziwnego, że propozycja rzšdu cieszy się ogromnym poparciem wyborców. Potwierdzajš to także sondaże, w których ankietowani zdecydowanie opowiadajš się za społecznie korzystnymi zmianami.
ródło: mojaemerytura.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL