Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nowe technologie

Jak we wnętrzu gwiazd

Plazma uzyskiwana jest w komorze urzšdzenia przypominajšcego pogniecionš dżdżownicę
materiały prasowe
Polscy naukowcy będš uczestniczyć w eksperymentach prowadzonych ?w największym na œwiecie reaktorze syntezy jšdrowej w Niemczech - pisze Krzysztof Urbański? z Greifswaldu.
Stellarator Wendelstein 7-X – bo tak nazywa się urzšdzenie – został wczoraj przekazany fizykom we wschodnioniemieckim Greifswaldzie. Nazwa  pochodzi od łacińskiego słowa „stella" – gwiazda. Naukowcy chcš uzyskać tu warunki takie, jakie panujš we wnętrzu gwiazd. Stellarator będzie uruchamiany stopniowo przez rok. Naukowcy będš tu prowadzić badania plazmy o ekstremalnie wysokiej temperaturze. Badania te majš służyć m.in. do budowy reaktorów termojšdrowych, takich jak International Test Reactor (ITER) i reaktor eksperymentalny następnej generacji  DEMO. – Stellarator jest urzšdzeniem do wytwarzania plazmy, w której będš zachodzić reakcje syntezy jšdrowej – tłumaczy „Rz" prof. Grzegorz Wrochna, dyrektor Narodowego Centrum Badań Jšdrowych (NCBJ). – To proces bardziej skomplikowany niż reakcja rozszczepienia ze względu na koniecznoœć uzyskania ekstremalnych warunków niezbędnych do zainicjowania syntezy. Spodziewamy się uzyskać reakcję przez 30 minut z temperaturš 100 mln stopni Celsjusza.  Eksperyment ma na celu zdobycie wiedzy, jak radzić sobie z elektrowniš termojšdrowš, uważanš za  rozwišzanie problemów energetycznych œwiata.
Polskie instytuty naukowe uczestniczš w tym projekcie od 2006 r. Program rozpoczęto w 1996 r., budowa ruszyła  w 2004 r. Wkład finansowy strony polskiej wynosi ok. 6,5 mln euro. Poza tym projekt finansowany jest przez Unię Europejskš, rzšd krajowy Meklemburgii-Pomorza Przedniego oraz instytuty naukowe z USA i Japonii. Całoœć kosztowała 370 mln euro. Dzięki uczestnictwu w tym projekcie polscy naukowcy będš mieli zapewniony dostęp do aparatury, wpływ na badania oraz udział w ewentualnych wynalazkach, jakie dzięki stellaratorowi zostanš opracowane. Spoœród polskich instytutów naukowych największy wkład w projekt stellaratora – ok. 4,5 mln euro – ma NCBJ. W pracach przygotowawczych brali udział także naukowcy z Instytutu Fizyki Jšdrowej PAN, Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy (IFPiLM), Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Opolskiego. – Naszym największym wkładem w budowę stellaratora jest udział w konstrukcji systemu wstrzeliwania izotopów wodoru do goršcej plazmy wodorowej – tłumaczy „Rz" prof. Jacek Jagielski, dyrektor Departamentu Fizyki Materiałów w NCBJ. – Wstrzeliwanie izotopów wodoru ?– deuteru lub trytu – jest istotnym elementem inicjowania reakcji termojšdrowej. Specjaliœci z Instytutu Fizyki Jšdrowej PAN opracowali system zasilania cewek nadprzewodzšcych. Naukowcy z Politechniki Warszawskiej i IFPiLM zbudowali elementy systemu diagnostyki stellaratora. W budowie urzšdzenia wzięły udział polskie firmy: TEPRO, INSS-POL, PREVAC i Kriosystem, która zbudowała instalację do kontroli systemu chłodzenia. Jak będzie działał stellarator Wendelstein 7-X? Plazma uzyskiwana jest w komorze urzšdzenia przypominajšcego pogniecionš dżdżownicę połšczonš końcami. Wokół komory z wolframu  umieszczonych jest 70 cewek schładzanych ciekłym helem do temperatury bliskiej zera bezwzględnego (-273,15 st. C). Cewki majš różny kształt dostosowany do komory – pogięte pierœcienie przypominajš raczej dzieła sztuki abstrakcyjnej niż urzšdzenia do zaawansowanych eksperymentów. Ich zadaniem jest wytworzenie pola magnetycznego niezbędnego do uzyskania plazmy. – Choć prace nad tokamakami takimi jak ITER (o kształcie regularnego obwarzanka) sš bardziej zaawansowane, to stellaratory majš zalety dla nich nieosišgalne – powiedział prof. Thomas Klinger, kierownik projektu Wendelstein 7-X. – Tokamaki muszš pracować impulsowo, natomiast stellaratory nadajš się do pracy cišgłej. Wendelstein 7-X ma potwierdzić założenia teoretyczne. Fizycy przez dziesięć lat prowadzili obliczenia, aby uzyskać najbardziej stabilne pole magnetyczne. W stellaratorze goršca plazma pierwszy raz znajdzie się w co najmniej tak dobrej równowadze i tak dobrze uwięziona jak w tokamakach. Eksperyment ma zademonstrować, że stellaratory nadajš się do budowy elektrowni termojšdrowych.

Niemiecki stellarator

Wybudowane w Greifswaldzie  urzšdzenie Wendelstein 7-X ruszy w przyszłym roku. Ma udowodnić przydatnoœć tej technologii w produkcji energii na dużš skalę.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL