Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Przywileje na Wiejskiej

Fotorzepa, RP Radek Pasterski
Większa ochrona przed utratš pracy, mniej jawnoœci w oœwiadczeniach majštkowych – to propozycja senatorów.
Projekt ustawy zmieniajšcej prawa parlamentarzystów opracowała Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich. Propozycje wkrótce trafiš do Sejmu. Senatorowie forsujš zmiany ułatwiajšce im i posłom życie, a odrzucili pomysły, które nałożyłyby na nich dodatkowe obowišzki. Projekt daje im jeszcze większe gwarancje zatrudnienia. Obecnie prawo chroni posady posłów i senatorów, jednak tylko tzw. zawodowych, którzy wzięli bezpłatny urlop w miejscu pracy. Gdy odejdš z parlamentu, pracodawca musi z powrotem ich przyjšć, a w cišgu dwóch lat nie może ich ani zwolnić, ani obniżyć im pensji. Chyba że uzyska na to zgodę prezydium Sejmu lub Senatu. 2 lata po odejœciu z Wiejskiej senator lub poseł niezawodowy nie mógłby zostać zwolniony
Teraz te same zasady miałyby dotyczyć posłów i senatorów, którzy wykonywanie mandatu łšczš z pracš zawodowš. Ilu ich jest? Uposażenia wcale lub w częœci nie pobiera 28 senatorów (niektórzy z nich prowadzš własny biznes) i 25 posłów. Wœród nich Eugeniusz Kłopotek z PSL, dyrektor słynšcego z hodowli gęsi Instytutu Zootechniki w Kołudzie Wielkiej. – Nikt nie chciałby być zwolniony, gdy się okaże, że pracodawca jest zwolennikiem innej partii, a człowiek swoimi działaniami nadepnšł mu na odcisk – komentuje. Prof. Antoni Kamiński, były prezes Transparency International w Polsce, zauważa jednak: – Gdy ktoœ zakłada biznes, bierze na siebie ryzyko. Tymczasem parlamentarzyœci, zwiększajšc gwarancje swego zatrudnienia, uznali najwyraŸniej, że wybierajšc karierę politycznš, nie powinni ponosić żadnego ryzyka. – Parlamentarzyœci działajš w interesie społecznym. Często narażajš się osobom, które mogš się starać wymóc na pracodawcy, by ich zwolnić – odpowiada senator Andrzej Misiołek z PO, przewodniczšcy Komisji Regulaminowej. Ale to nie koniec ułatwień. Posłowie i senatorowie mieliby np. nie podawać już w oœwiadczeniach majštkowych informacji o wartoœci swoich domów czy gruntów. Niektóre z proponowanych przez Senat zmian sš realizacjš zaleceń Grupy Państw przeciwko Korupcji GRECO, organu Rady Europy. Sugerowała ona też, by objšć oœwiadczeniami majštkowymi członków najbliższej rodziny parlamentarzysty. – Politycy często przepisujš majštki na żony – mówi prof. Kamiński. Jednak tej sugestii GRECO senacka komisja nie uwzględniła.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL