Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Usługi, ceny, zarobki

Sšdowych listonoszy coraz więcej

www.sxc.hu
Coraz więcej sšdów woli samodzielnie dostarczać przesyłki. Ich pracownicy ?nie zawsze chcš zostać doręczycielami.
Trudnoœci z doręczeniami wywołane wyborem nowego operatora pocztowego stały się dla wielu sšdów bodŸcem do wprowadzenia własnej służby doręczeń. Z danych uzyskanych z Ministerstwa Sprawiedliwoœci wynika, że w ubiegłym roku uruchomiono jš w oœmiu sšdach rejonowych. 1 lutego 2014 r. powołano jš w Sšdzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim. W najbliższym czasie zacznie działać także w Sšdzie Rejonowym Lublin-Zachód. Na rozpatrzenie czekajš cztery kolejne wnioski sšdów rejonowych. Sšdowa służba doręczeń ma wspomagać tradycyjny system przesyłania pism.
Sędzia Waldemar Żurek, członek Krajowej Rady Sšdownictwa, zauważa jednak, że nie rozwišzuje ona problemu doręczeń pozamiejskich. Dlatego jego zdaniem rozwišzania problemu przesyłek trzeba szukać raczej w usprawnieniu organizacji pracy przez operatora pocztowego. Na zalety służby doręczeniowej wskazuje sędzia Maciej Stršczyński, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. – System ten działa sprawnie w Stanach Zjednoczonych. W Polsce własnych doręczycieli majš niektóre urzędy miejskie. Żałuję, że Ministerstwo Sprawiedliwoœci wykazuje opór przed tym rozwišzaniem – mówi. Przesyłki sšdowe doręczane sš przez pracowników po godzinach pracy, na podstawie umów-zleceń. Sšdy mogš także tworzyć dodatkowe etaty. Nie jest to jednak popularne rozwišzanie, bo koszty całego przedsięwzięcia pokrywane sš ze œrodków wewnętrznych sšdu. A te, jak wiadomo, sš ograniczone. Częœć sšdów nie zrealizowała pomysłu służby doręczeń z powodu braku zainteresowania pracowników, np. Sšd Rejonowy w Słupsku. I powodem wcale nie były pienišdze. – Zaproponowana stawka od doręczonej przesyłki wynosiła 3 zł – ujawnia sędzia Klaudia Łozyk, prezes SR w Słupsku. – Pracownicy majš coraz więcej obowišzków zwišzanych m.in. z prowadzeniem statystyk wydziałów na potrzeby MS. Niewykluczone, że właœnie dlatego nie chcieli się podejmować dodatkowej pracy – dodaje. Podobnie było w Sšdzie Okręgowym w Płocku. Przymiarki do wdrożenia systemu podjęto za to w Sšdzie Okręgowym w Słupsku. Wstępnie do doręczeń zgłosiło się tam ok. 15 pracowników.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL