Biznes

PKP PLK chce poprawić dojazd do portu w Gdyni

PKP Polskie Linie Kolejowe SA zapowiedziały modernizację infrastruktury na dojeździe do portu morskiego w Gdyni. Według portu jest ona niezbędna dla rozwoju firmy i regionu. Inwestycja może być zrealizowana do 2020 roku.
W poniedziałek w Gdyni została podpisana umowa na opracowanie studium wykonalności, które ma wskazać optymalny zakres modernizacji stacji kolejowej obsługującej port morski, czyli stacji Port Gdynia. Stacja łączy port ze szlakami kolejowymi (obecnie jest to 7 linii).
Studium wykona firma Wyg International Sp. z o.o. - jej oferta została wybrana spośród sześciu, które wpłynęły w przetargu. Jest to pierwszy etap kompleksowego przedsięwzięcia, mającego na celu poprawę dostępu koleją do portu. Wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia Walery Tankiewicz nie ma wątpliwości, że projekt ma ogromne znaczenie nie tylko dla rozwoju Portu Gdynia, ale również dla przyszłości znacznych obszarów miasta, na których znajduje się infrastruktura kolejowa.
Jak tłumaczył dziennikarzom, port Gdynia jest początkiem korytarza transportowego Bałtyk – Adriatyk (jednego z kilku kluczowych korytarzy UE) i dostęp kolejowy do portu jest nie tylko niezbędny dla jego rozwoju, ale też stanowi jedno z zobowiązań państwa polskiego, wynikających z regulacji unijnych w zakresie transportu. Zaznaczył, że studium ma określić kształt infrastruktury kolejowej dla portu na ok. 50 lat. Obecnie port korzysta z infrastruktury zaprojektowanej przed wojną (modernizowanej i rozbudowywanej w minionych latach). Zakłada się, że projekt nowej stacji Gdynia Port pozwoli na zmniejszenie liczby torów i pozyskanie wolnych terenów, które mogłyby być wykorzystane np. na obsługę i składowanie ładunków. Tankiewicz poinformował, że w minionych 5 latach wartość przeładunków w porcie wzrosła o 30 proc., a przewozów kolejowych w porcie o 50 proc. Poinformował, że w ostatnich 5 latach ilość ładunków przewożonych z portu koleją podwoiła się. "Można się spodziewać, że w następnych 10-15 latach ta ilość może wzrosnąć 3-4 krotnie" - dodał. W 2013 roku przewieziono 6 mln ton ładunków koleją; w 2009 r. - 3 mln ton. Studium wykonalności obejmie obszar ok. 70 ha, na którym znajduje się stacja kolejowa obsługująca port wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Na tym terenie znajduje się ponad 160 km torów i 400 rozjazdów. Studium ma być gotowe we wrześniu 2015 r. Projekt i przebudowa stacji mają być wykonane w latach 2014-2020. „Przebudowa infrastruktury dostępu kolejowego do Poru Gdynia" znajduje się na liście podstawowej projektów morskich planowanych do sfinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Connecting Europe Facility (CEF). Pełnomocnik Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe SA ds. strategii i planowania Marcin Mochocki poinformował podczas konferencji prasowej w Gdyni, że w latach 2014-2020 PKP PLK planują inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury kolejowej wykorzystywanej przez transport towarowy. W kwietniu br. Polskie Linie Kolejowe podpisały już umowę na opracowanie studium wykonalności poprawy dostępu kolejowego do Portu Morskiego w Gdańsku. Ma ono powstać do września 2015 r. Planowana jest modernizacja lub przebudowa stacji kolejowych: Gdańsk Port Północny, Gdańsk Kanał Kaszubski, Gdańsk Przeróbka oraz Gdańsk Zaspa Towarowa. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Dwa kolejne etapy - projektowania i realizacji inwestycji - PLK planuje wykonać w przyszłej perspektywie finansowej, w latach 2014-2020.
Źródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL