Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kraj

Prezydenci dorabiajš na boku

Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa, zarobił w 2013 roku 440 tys. zł
Fotorzepa
Majchrowski, Truskolaski, Gronkiewicz-Waltz to najlepiej zarabiajšcy w Polsce samorzšdowcy.
Sprawdziliœmy  oœwiadczenia majštkowe prezydentów dziewięciu dużych polskich miast. Okazuje się, że niemal wszyscy pracujš również poza urzędem. Włodarze Poznania, Katowic czy Szczecina dorabiajš w spółkach prawa handlowego. Z kolei prezydenci Warszawy, Białegostoku czy Krakowa na wyższych uczelniach. Bywa, że dodatkowe wynagrodzenie jest wyższe niż pensja z ratusza. Tak było w 2013 r. w przypadku prezydenta Krakowa  Jacka Majchrowskiego.  Wœród samorzšdowców, których oœwiadczenia majštkowe sprawdziła „Rz", miał on najwyższe dochody.  Zarobił niemal 440 tys. zł, z czego tylko 158 tys. w urzędzie miasta. Pozostałe  dochody pochodziły z dwóch uczelni, na których wykłada. Drugie miejsce pod względem dochodów przypadło Tadeuszowi Truskolaskiemu, prezydentowi Białegostoku. Jego łšczne wynagrodzenie wyniosło 264 tys. zł, z czego 158 tys. zł zarobił w urzędzie miejskim, a 106 tys. zł  na uniwersytecie.
Trzeciš pozycję zajęła  prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz. W ubiegłym roku zarobiła 262 tys. zł, z czego 160 tys. zł w urzędzie miasta, a 74 tys. zł za wykłady na Uniwersytecie Warszawskim. Prezydent stolicy ma jednak najwięcej  oszczędnoœci – 3,3 mln zł, a prezydent Krakowa najdroższy dom, wart 2,5 mln zł. Eksperci krytykujš łšczenie pracy w samorzšdzie z karierš naukowš. Prof. Antoni Kamiński, były szef Transparency International, mówi, że nie wyobraża sobie, by pracownik naukowy wyższej uczelni, wykonujšc prace badawcze, œledzšc literaturę i prowadzšc wykłady,  łšczył to z odpowiedzialnymi funkcjami w administracji samorzšdowej. – Przecież praca tam zajmuje ponad 40 godzin w tygodniu – zauważa i dodaje, że  samorzšdowcy powinni zdecydować się na jedno z zajęć. Monika Chylaszek, rzecznik prezydenta Krakowa, który wykłada na dwóch uczelniach, zapewnia, że te zajęcia nie przeszkadzajš mu w pracy w ratuszu. – Prezydent jest w urzędzie od rana do wieczora. Często w soboty i niedziele. Ma ruchomy czas pracy i to jego przywilej – tłumaczy. Pensje prezydentów wypłacane z budżetu samorzšdów sš na podobnym poziomie. Wynika to z ograniczeń ustawy o pracownikach samorzšdowych, która mówi, że nie mogš być one wyższe niż szeœciokrotnoœć przeciętnego wynagrodzenia. Dlatego roczne wynagrodzenia prezydentów sięgajš 158–160 tys. zł. Z tego grona w 2013 roku wybiła się jedynie prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, która zarobiła 172  tys. zł. Dlaczego? – W 2013 roku pani prezydent odebrała nagrodę jubileuszowš za 25 lat pracy – mówi Marcin Masłowski, rzecznik Łodzi. Poza uczelniami włodarze  dużych miast dorabiajš sobie także w spółkach prawa handlowego. Prezydent Szczecina Piotr Krzystek zasiada w zarzšdzie morskich portów Szczecin i Œwinoujœcie. W ubiegłym roku z tego tytułu zarobił 68,5 tys. zł. Rok wczeœniej – 143 tys. zł Prezydent Poznania Ryszard Grobelny od 23 lat jest przedstawicielem miasta w spółce Międzynarodowe Targi  Poznańskie. Z tego tytułu w 2013 roku zarobił niemal 44 tys. zł. Natomiast prezydent Katowic Piotr Uszok od szeœciu lat zasiada w radzie nadzorczej Tramwajów Œlšskich, za co  dostał w ub. 40 tys. zł. Zdaniem prof. Kamińskiego zasiadanie przez prezydentów w radach nadzorczych różnych spółek, czy to miejskich czy Skarbu Państwa, jest bardzo niestosowne. – To sposób na mnożenie dochodów bez wykonywania pracy, która usprawiedliwiałaby ich czerpanie. Prezydenci powinni więcej zarabiać, a zasiadanie w radach nadzorczych powinno być zakazane – uważa prof. Kamiński. Wszyscy samorzšdowcy sš zobowišzani do ujawniania swoich dochodów w oœwiadczeniach majštkowych, które składajš do 30 kwietnia.

Wykłady, spółki, prawa autorskie...

Oto najlepiej zarabiajšcy prezydenci (według dochodów osišgniętych ?w 2013 r.): Jacek Majchrowski ? Kraków. Łšcznie zarobił ?439,2 tys. zł, z czego 158,5 tys. w ratuszu, 95 tys. na UJ i 185 tys. zł w Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego; Tadeusz Truskolaski ? Białystok. 264,9 tys. zł. W ratuszu – 158 tys., na Uniwersytecie w Białymstoku – 106,9 tys.; Hanna Gronkiewicz-Waltz ? Warszawa. 262 tys. zł. ?W ratuszu 160 tys., na UW ?– 71 tys., reszta to prawa autorskie i zlecenia; Piotr Krzystek ? Szczecin. 226 tys. zł. W ratuszu – 159 tys., reszta – w Zarzšdzie Morskich Portów Szczecin i Œwinoujœcie; Ryszard Grobelny ? Poznań. 203,5 tys. zł. ?W ratuszu 159,6 tys., reszta – w spółce Międzynarodowe Targi Poznańskie; Piotr Uszok ? Katowice. 200 tys. zł. ?W ratuszu – 161,3 tys., reszta – w Tramwajach Œlšskich; Hanna Zdanowska ? ŁódŸ. 172 tys. zł. ?Zarabiała tylko w ratuszu; Michał Zalewski ? Toruń. 159 tys. zł. ?Tylko w ratuszu.     —blik
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL