Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Analizy

Obecność w Unii nie wystarczy

ROL
Bilans dekady w UE wyglšda nieŸle. Bruksela jednak nie rozwišże naszych problemów np. z falš emigracji.
Ostatnie dziesięć lat to na pierwszy rzut oka pasmo sukcesów. Na wczorajszej konferencji rzšdu mówili o tym premier Donald Tusk i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. – Polacy 1 maja mogš wypić toast za własnš skutecznoœć – przekonuje premier. A szef dyplomacji dodaje, że Polska od razu skorzystała z przystšpienia do UE. Powołuje się na przygotowany przez jego resort raport. Eksperci przekonujš m.in., że gdyby nie UE, to w 2013 r. nasz PKB byłby na poziomie z 2009 r. WskaŸniki społeczno-gospodarcze – bezrobocie, wzrost gospodarczy, skala ubóstwa, inwestycje, eksport – wyglšdajš lepiej niż przed akcesjš. Na przykład w lutym 2004 r. biliœmy rekord bezrobocia – wynosiło blisko 21 proc. Od tego czasu wzrosła też nasza zamożnoœć – z 49 proc. œredniej PKB na osobę do 67 proc. Jesteœmy też bardziej otwarci na œwiat, zyskaliœmy możliwoœć pracy w UE. Skończył się koszmar bez mała trzech pokoleń Polaków ukrywajšcych się przez zachodnimi urzędami imigracyjnymi. Jednak te sukcesy majš swe cienie. Choćby bezrobocie. Nie jest wprawdzie na poziomie 20 proc., ale jednak na dwucyfrowym. Wzrost naszej zamożnoœci? Częœciowo wynika z dużych spadków PKB krajów Europy w kryzysie, a ponadto nie przeskoczyliœmy w tym poœcigu właœciwie nikogo poza Łotwš, zrównujšc się z Węgrami. Dalej jesteœmy jednym z najbiedniejszych państw UE.
Bieda? W 2004 r. niżej minimum egzystencji żyło ponad 10 proc. Polaków. Od tego czasu ten odsetek maleje, ale wcišż wynosi blisko 7 proc. Fundusze unijne? W cišgu dziesięciu lat dostaliœmy z UE 250 mld zł netto. To 25 mld zł rocznie i jeœli porównujemy to do wszystkich naszych inwestycji, których wartoœć wynosi 300 mld zł rocznie, nie jest to kwota tak znaczšca, jak z pozoru się wydaje. Trzeba też pamiętać, że wiele z tych pieniędzy zmarnowaliœmy (choćby ekrany na setkach kilometrów dróg). Co więcej, ponad połowa z każdego euro wraca na Zachód w formie kontraktów dla tamtejszych firm. Sporš stratš sš też masowe wyjazdy, głównie młodych Polaków, za granicę. Z ich perspektywy jest to racjonalne – uciekali przed bezrobociem i po lepsze życie – ale z punktu widzenia Polski, bioršc pod uwagę naszš demografię, to bardzo dotkliwy cios. Politycy powinni też zadawać sobie pytanie, dlaczego wcišż trwa ta ucieczka. Eksperci zwracajš też uwagę na model dotychczasowego rozwoju i recepty na przyszłoœć. Czy nasi politycy nie usprawiedliwiajš braku odpowiedzi na stojšce przed nami wyzwania obecnoœciš w Unii? – A może dziesięciolecie członkostwa to czas straconych szans i wyczerpywania rezerw. Może należy uznać ten okres jedynie za spektakularny „rozbłysk", który nie prowadzi do trwałego rozwoju – pyta w analizie dla Instytutu Sobieskiego prof. Tomasz Grzegorz Grosse. Nie zadaje tych pytań jako pierwszy. W tym samym tonie wypowiada się w raporcie o naszej gospodarce prof. Jerzy Hausner. Eksperci wskazujš, że dotychczasowy model rozwoju oparty na prostych rezerwach – taniej sile roboczej, odrabianiu konsumpcyjnych zaległoœci czy imporcie kapitału i technologii – jest na wyczerpaniu. Rzšd woli się odwoływać głównie do pieniędzy z UE. – W następnym dziesięcioleciu kolejna wielka dawka œrodków z Unii będzie służyć drugiemu skokowi cywilizacyjnemu – przekonywał wczoraj premier Donald Tusk. Co ciekawe, tego sposobu rozumowania nie podzielajš nawet ci eksperci, którzy przygotowali raport dla MSZ. Piszš: „Samo wejœcie do UE nie oznacza automatycznego przyspieszenia gospodarczego i większego dobrobytu (...) Jest wyłšcznie szansš, a nie gwarancjš rozwoju. Podobnie uważa prof. Grosse. Wskazuje, że sama obecnoœć w UE nie zmienia naszego położenia i peryferyjnej roli w Europie i na œwiecie. Paradoksalnie może nas w tym nawet utwierdzić. A prof. Hausner wprost krytykuje słaboœć naszych elit. – Niepodzielnie dominuje u nas reaktywny styl uprawiania polityki. Najważniejsze staje się zdobycie i utrzymanie władzy, a nie podejmowanie i rozwišzywanie istotnych problemów społecznych i dšżenie do rozwoju – zauważa. To jest tak naprawdę najważniejsze. Cieszšc się z tego, co udało nam się osišgnšć, trzeba pamiętać, że UE stwarza szanse, ale nie gwarantuje sukcesu. To w głównej mierze od nas samych zależy, jaka będzie nasza przyszłoœć.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL