Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Praca, emerytury, renty

Dyrektorzy urzędów pracy o noweli ustawy o promocji zatrudnienia: bzdury, fałsz i obłuda

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Dyrektorzy powiatowych urzędów pracy, z którymi rozmawiał PAP, sš zgodni, że podpisana przez prezydenta nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia niewiele zmieni na rynku pracy, a urzędy nie będš w stanie wywišzywać się z nałożonych obowišzków.
Podpisana w czwartek nowela ma m.in. usprawnić działanie urzędów pracy i pozwolić na profilowanie pomocy w trzech grupach. Pierwsza - to pomoc dla osób aktywnych, które nie potrzebujš pomocy specjalistycznej, a jedynie ofert pracy. Druga to pomoc dla wymagajšcych wsparcia, którzy korzystać będš ze wszystkich usług, jakie oferujš urzędy, np. szkoleń czy staży. W trzeciej grupie pomocy znajdš się działania we współpracy z oœrodkami pomocy społecznej, organizacjami pozarzšdowymi i prywatnymi agencjami zatrudnienia. Uzyskajš jš osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i te, które same nie sš zainteresowane podjęciem pracy lub legalnym zatrudnieniem. Zdaniem dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie Adama Panka do tej nowelizacji wpisanych zostało wiele „bzdurnych" założeń.
„Czy ustawodawca pomyœlał, co zrobiš takie urzędy pracy, jak np. w Łodzi, Warszawie czy Rzeszowie, które majš zarejestrowanych powyżej 20 tys. osób bezrobotnych? Jak sprofiluję ostatniego bezrobotnego, to pierwszego trzeba będzie już drugi raz profilować. To nie jest takie proste. Założenie, że profilowanie ma trwać 7-8 minut jest nierealne. Ktoœ, kto to wprowadza, chce chyba pokazać, że coœ robi przed wyborami" - nie kryje oburzenia dyrektor największego urzędu pracy na Podkarpaciu. W ocenie Panka profilowanie powinno sprowadzać się do jednego pytania: po co dana osoba rejestruje się w urzędzie pracy? Czy chce być tylko ubezpieczona czy naprawdę znaleŸć pracę? Według niego największym problemem jest to, że znaczna częœć osób rejestruje się tylko dla ubezpieczenia zdrowotnego. „Nic nie zrobiono, żeby wyprowadzić ubezpieczenia z urzędów pracy. To jest fałsz i obłuda, bo po jasnš cholerę my obsługujemy ludzi, którzy nie chcš naszej obsługi. Po co? Ludzie przychodzš do nas po to, aby być tylko ubezpieczonym" - zaznacza. I dodaje, że robienie profili dla takich osób to strata czasu i pieniędzy. Z Pankiem zgadza się dyrektorka Powiatowego Urzędu Pracy w Kroœnie (Podkarpackie) Regina Chrzanowska. W jej ocenie profilowanie i praca z każdym bezrobotnym indywidualnie jest niewykonalna. „W moim urzędzie obsługujemy 10 tys. bezrobotnych, a mam w sumie 60 pracowników. To jest niemożliwe, żebyœmy indywidualnie zajmowali się takš iloœciš osób. Do tego dochodzi normalna praca, wydawanie zaœwiadczeń, zgłaszanie do ubezpieczenia itd. Chcielibyœmy indywidualnie pracować, ale się nie da" - dodaje. Chrzanowska zaznaczyła, że nowe przepisy co prawda dajš więcej instrumentów i możliwoœci urzędom pracy, ale za tym muszš pójœć dodatkowe pienišdze. „A na razie nic o tym nie słyszymy" - powiedziała PAP. Na jeszcze inny problem zwróciła uwagę dyrektorka PUP w Nowym Dworze Gdańskim (Pomorskie) Wioletta Lewandowska. Jej zdaniem efekty nowelizacji mogš być niewielkie także dlatego, że tak naprawdę wielu bezrobotnych ma pracę. „Mogę powiedzieć œmiało, że w mojej ocenie dwie trzecie bezrobotnych pracuje na czarno. Jest to ucieczka pracodawców przed zbyt dużymi kosztami pracy i żadna reforma nie sprawi, że ludzie zacznš pracować legalnie. Odwiedzajšcy nas bezrobotni mówiš wprost, że zamiast pracować za najniższš krajowš, wolš dostać na czarno pięć tysięcy złotych na rękę, bo taka suma pozwoli im utrzymać rodzinę" – wyjaœniła. Dyrektorzy urzędów pracy sš też zgodni, że wykonanie wszystkich założeń, jakie nakładajš nowe przepisy na urzędy pracy jest niemożliwe, ze względy na zbyt małš liczbę urzędników, którzy już teraz w wielu przypadkach sš nadmiernie obcišżeni. Dyrektor rzeszowskiego PUP uważa, że w wielu przypadkach nowelizacja zostanie wprowadzona w życie tylko w papierach. „Tak, aby się zgadzały, jak przyjdzie kontrola" - dodał Panek. Jeden z zapisów nowelizacji przewiduje wynagradzanie urzędów pracy za efektywnoœć. Dyrektorzy tych placówek krytykujš także i ten zapis. Zwracajš uwagę, że to nie urzędy tworzš oferty pracy, a pracodawcy. Panek jako przykład podał, że znaczna częœć pracodawców nie chce np. pracowników po 50. roku życia, a według nowych przepisów ich zatrudnianie ma być szczególnie premiowane. „Zanim wprowadzi się taki zapis, należałoby uregulować rynek pracy od strony pracodawców. Najpierw trzeba przygotować grunt, a póŸniej wprowadzać zmiany" - zaznaczył. Dyrektorzy obawiajš się również, że osoby bezrobotne nie będš chciały poddać się profilowaniu lub nie będš odpowiadać szczerze na 24 pytania, które sš zawarte w kwestionariuszu. Zdaniem Chrzanowskiej już teraz, kiedy urzędnicy pytajš bezrobotnych o ich sytuację rodzinnš czy dochody w rodzinie, to odpowiadajš bardzo niechętnie. W jej ocenie istnieje również groŸba, że zapisanie bezrobotnego do któregoœ z trzech profilów może danej osobie bardziej zaszkodzić niż pomóc. „Jak osoba trafi np. do trzeciego profilu to oprócz prac społecznie użytecznych czy zatrudnienia socjalnego ten człowiek nie będzie mógł skorzystać ze stażu ani czegokolwiek innego. Z kolei, jak ktoœ będzie w pierwszej grupie, to nie będziemy mogli do niego skierować żadnej pomocy" - dodała dyrektorka PUP w Kroœnie. Zdaniem dyrektorów jednym z plusów nowelizacji jest nagłoœnienie problemu, że bezrobocie „nie ma jednej twarzy" i wiele osób rejestruje się w urzędzie tylko dla ubezpieczenia i pracuje na czarno. „Dobrze, że stało się głoœno wokół tego tematu. Ale można było zrobić w nowelizacji o wiele więcej. Sšdzę, że za pół roku będzie trzeba po raz kolejny zmieniać ustawę, a być może napisać jš od nowa" - ocenia Panek.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL