Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja

Odpłatność za studia niezgodna z konstytucjš?

Fotorzepa, Mateusz Dšbrowski MD Mateusz Dšbrowski
Humaniœci chcš, by na to pytanie odpowiedział Trybunał Konstytucyjny. Wczoraj zwrócili się w tej sprawie do rzecznika praw obywatelskich.
O inicjatywie, pod którš podpisali się przedstawiciele 41 rad naukowych wydziałów humanistycznych czołowych polskich uniwersytetów, „Rz" napisała wczoraj. Ich zdaniem rozwišzanie wprowadzone nowelizacjš ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym z 2011 r. łamie konstytucyjne prawo do równego, bezpłatnego i powszechnego dostępu do edukacji. Od 2012 r.  nauka na drugim kierunku studiów jest odpłatna, zwolnionych z niej jest 10 proc. studentów osišgajšcych najlepsze wyniki. – Ta sprawa wydaje się dosyć istotna i pilna, więc rzecznik na pewno rozpozna jš możliwie szybko – powiedziała Anna Błaszczak, zastępca dyrektora zespołu prawa konstytucyjnego i międzynarodowego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.
Przypomniała, że wniosek w tej sprawie już znajduje się w Trybunale Konstytucyjnym, bo ponad dwa lata temu złożyli go posłowie PiS. Sprawa nie ma jednak jeszcze wyznaczonego terminu. – Wcišż trwa postępowanie merytoryczne – poinformowała nas Grażyna Leœniak z zespołu prasowego TK. Do akcji humanistów odniosła się minister nauki Lena Kolarska-Bobińska. – Spokojnie czekamy na rozwišzanie. Sšdzę, że w Polsce przysługuje bezpłatna nauka, ale nie oznacza to, że powinna przysługiwać każda jej forma przez każdy przedział czasowy – stwierdziła. I nazwała kierowanie do Trybunału drugiego wniosku o tej samej treœci działaniem „fajerwerkowym".
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL