Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rankingi

Ranking kancelarii prawniczych 2014: najlepsi specjaliści

Do kancelarii Clifford Chance i jej prawników trafia w tym roku pięć tytułów lidera
Rzeczpospolita, Marta Orlik Marta Orlik
Clifford Chance zdobył tytuły w trzech kategoriach. W procesach sšdowych zdetronizował SK&S
Prawnicy wskazali najlepszych specjalistów.  Dzięki rekomendacjom zawartym w ankietach rankingowych – zarówno dla kancelarii, jak i dla poszczególnych prawników – wyłoniliœmy tych, którzy byli polecani najczęœciej. Clifford Chance wygrał w tym roku w aż trzech kategoriach: ?w procesach sšdowych (wicelider to Łaszczuk i Wspólnicy), prawie bankowym i finansowym oraz ?w organizacji i finansowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych. W kategorii procesów sšdowych zdetronizował tym samym ubiegłorocznego lidera – kancelarię Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. Jako najlepszego prawnika procesowego wskazano, tak jak przed rokiem – Bartosza Krużewskiego właœnie ?z Clifford Chance (wiceliderem został Maciej Łaszczuk).
Ostra rywalizacja w kategoriach: giełdowej, inwestycyjnej, bankowej, fuzjach i przejęciach Pozycję lidera w prawie bankowym i finansowym utrzymał także Grzegorz Namiotkiewicz – partner zarzšdzajšcy tej kancelarii. Do Clifford Chance trafia więc w tym roku aż pięć dyplomów. W kategorii prawa bankowego i finansowego  oraz w organizacji i finansowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych kancelaria Clifford Chance ma poważnego konkurenta – Allen & Overy. Rywalizacja między obiema była wyrównana. Allen & Overy został ostatecznie wiceliderem w kategorii prawo bankowe i finansowe, a w dziedzinie organizacji i finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych staje na podium razem z Clifford Chance. Wskazania na prawników zajmujšcych się organizacjš i finansowaniem inwestycji były zbyt rozproszone, by wyłonić lidera. Rekomendacja trafia tu do Tomasza Kawczyńskiego właœnie z Allen & Overy. Po dwie rekomendacje otrzymały cztery kancelarie. Sołtysiński Kawecki & Szlęzak utrzymała pozycję lidera w kategorii prawa spółek i handlowego (najczęœciej rekomendowanym prawnikiem jest tu tradycyjnie już  prof. Stanisław Sołtysiński z SK&S) oraz prawa konkurencji i antymonopolowego. W tej ostatniej konkurencji, tak jak rok temu, SK&S dzieli miejsce na podium z Linklaters (tu liderem jest ponownie Małgorzata Szwaj). Dentons potwierdził swojš pozycję w nieruchomoœciach i energetyce. Zbiera dyplomy zarówno dla kancelarii, jak i dla prawników – szefów tych praktyk – Pawła Dębowskiego i Arkadiusza Krasnodębskiego (ten ostatni od kilku miesięcy jest partnerem zarzšdzajšcym). Wskazujšcy Pawła Dębowskiego prawnicy podkreœlali m.in., że mimo iż jest szefem europejskiej praktyki nieruchomoœci  tej kancelarii, wcišż aktywnie działa w branży i prowadzi transakcje. Z kolei wskazujšc Dentons ?w prawie energetycznym, prawnicy zwracali uwagę, że ta kancelaria zbudowała w ostatnich latach bardzo silny zespół energetyczny, który uczestniczył w ostatnim roku w wielu wiodšcych transakcjach na rynku. W podatkach najczęœciej wskazywano ponownie jako najlepszš Baker & McKenzie. Podobnie jak w prawie farmaceutycznym. Dyplom dla prawnika z tej dziedziny trafia do Pauliny Kieszkowskiej-Knapik, która jednak od 1 kwietnia nie jest już w Baker & McKenzie, ale występuje pod własnym szyldem (KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński). „Niezmiennie silna pozycja na rynku, odwaga wyrażania kontrowersyjnych poglšdów i zaufanie wœród klientów" – tak uzasadniano w jednej z ankiet wskazanie w dziedzinie prawa farmaceutycznego właœnie Pauliny Kieszkowskiej-Knapik. Ostra rywalizacja, tak jak rok temu, miała miejsce w kategoriach: fuzji i przejęć, prywatyzacji i restrukturyzacji oraz przygotowania wejœcia na giełdę. Liderem w obu jest Weil, Gotshal & Manges, tuż za niš jako wicelider plasuje się Greenberg Traurig (rok temu obie kancelarie stanęły na podium w kategorii giełdowej). Jako najlepszych prawników zajmujšcych się fuzjami i przejęciami koledzy z innych kancelarii wskazali właœnie szefów tych dwóch firm prawniczych – Jarosława Grzesiaka, partnera zarzšdzajšcego Greenberg Traurig, i Pawła Rymarza – także partnera zarzšdzajšcego  Weil, Gotshal & Manges. W kategorii giełdowej natomiast liderem jest Anna Frankowska ?z Weil, Gotshal & Manges. Rok temu wskazano tu Zbigniewa Mrowca z Allen & Overy. W uzasadnieniach do wskazań mec. Frankowskiej podkreœlano m.in. doœwiadczenie i profesjonalizm ?w adaptacji w polskiej praktyce rozwišzań stosowanych na rozwiniętych rynkach kapitałowych. W naszym rankingu sš prawnicy, którzy od lat potwierdzajš swojš pozycję na rynku. Tak jest i w tym roku. W prawie pracy liderem jest  Bartłomiej Raczkowski oraz jego kancelaria – Raczkowski i Wspólnicy. Koledzy, wskazujšc jego nazwisko, podkreœlali profesjonalizm, ale i... najlepszy marketing na rynku. ?W prawie ubezpieczeniowym tradycyjnie już liderem została Beata Balas-Noszczyk z Hogan Lovells. Wyróżnienie trafia także do kancelarii, w której jest partnerem zarzšdzajšcym. Podobnie jest w prawie upadłoœciowym – nagradzamy Piotra Zimmermana i jego kancelarię – Zimmerman i Wspólnicy. Wskazujšcy go prawnicy podkreœlali, że to ceniony ekspert w zakresie prawa upadłoœciowego ?i postępowań naprawczych, zdolny skutecznie konkurować z największymi międzynarodowymi kancelariami. Zwracano także uwagę na jego udział w postępowaniach upadłoœciowych spółek ?z branży drogowej i budowlanej. W prawie autorskim i własnoœci intelektualnej oraz przemysłowej najwięcej wskazań zebrała krakowska kancelaria Traple Konarski Podrecki. Wskazujšcy jš prawnicy zwracali uwagę m.in. na bardzo aktywny udział tej kancelarii w pracach legislacyjnych i konsultacjach branżowych przy zmianach prawa. Tytuł najlepszego prawnika trafia tu jednak do Ryszarda Skubisza prowadzšcego własnš kancelarię. W dziedzinie technologie, media, telekomunikacja – zmiana na podium. Jako najlepszš wskazano kancelarię Wierzbowski Eversheds (rok temu GWW WoŸny i Wspólnicy). A liderów jest aż trzech: Arwid Mednis (Wierzbowski Eversheds), Eligiusz Krzeœniak (Squire Sanders) i Xawery Konarski (Traple Konarski Podrecki). Typujšc prawników w tej dziedzinie, kancelarie podkreœlały, że jest to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijajšcych się dziedzin na rynku, wymagajšca cišgłego aktualizowania wiedzy. Do uznanego od lat prawnika z sieciowej kancelarii trafia dyplom z zakresu prawa ochrony œrodowiska. Otrzymuje go zarówno Stanisław Wajda z CMS, jak i cała ta kancelaria. Z kolei w prawie zamówień publicznych liderem jest, tak jak w ubiegłym roku,  kancelaria Wierciński Kwieciński i Baehr. Zwracano uwagę na jej doradztwo zamawiajšcym oraz wykonawcom przy kilku bardzo trudnych postępowaniach zamówieniowych zwišzanych z budowš infrastruktury przesyłowej oraz produkcyjnej. W tej kategorii także głosy na poszczególnych prawników były zbyt rozproszone, by wyłonić lidera. Wskazujemy więc dwie rekomendacje – dla Aldony Kowalczyk z Dentons i Jana Rolińskiego z WKB.  Nasz ranking pokazuje, że doceniani przez kolegów sš zarówno prawnicy z dużych, sieciowych kancelarii, jak i ci z mniejszych, butikowych. Nie tylko tytuły lidera, ale i rekomendacje dotyczš takich mniejszych kancelarii jak: Centrum Prawa Konkurencji Elżbiety Modzelewskiej-Wšchal (prawo konkurencji), Markiewicz ?& Sroczyński (prawo konkurencji), Kancelarii Prawa Ochrony Œrodowiska Anety Pacek-Łopalewskiej ?czy też kancelarii Czyżewscy (prawo farmaceutyczne). Najlepsi specjaliœci - rekomendacje - TABELA CZ. 1 Najlepsi specjaliœci - rekomendacje - TABELA CZ. 2
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL