Deregulacja: samorządy zawodowe zaufania publicznego apelują o zachowanie zawodu urbanisty

aktualizacja: 16.04.2014, 16:19
Deregulacja: samorządy zawodowe zaufania publicznego apelują o zachowa...
Deregulacja: samorządy zawodowe zaufania publicznego apelują o zachowanie zawodu urbanisty
Foto: www.sxc.hu

Prezesi wszystkich samorządów zawodów zaufania publicznego skierowali do senatorów RP apel o zmianę przyjętych przez Sejm 4 kwietnia rozwiązań dotyczących likwidacji zawodu urbanisty oraz samorządu zawodowego urbanistów, zawartych w ustawie o ułatwieniu dostępu do niektórych zawodów regulowanych.

Pierwsza transza dotycząca zmiany ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów weszła w życie w ubiegłym roku. W ubiegłym tygodniu zaś, Sejm RP uchwalił drugą transzę deregulacji.
- Ustawa ta nie tylko likwiduje samorząd zawodowy urbanistów, ale też sprawia, iż z polskiego systemu prawnego zniknie całkowicie pojęcie "urbanista" - podkreślają samorządy zawodowe w piśmie do senatorów.
- Likwidacja zawodu urbanisty w żadnej mierze nie spełni założeń przedstawionych w uzasadnieniu ustawy, w tym zwłaszcza w zakresie ułatwiania startu zawodowego młodym ludziom oraz zwiększenia liczby miejsc pracy - dodają.
W ocenie samorządów, rozwiązania przyjęta w ustawie, oparte na nieuprawnionym założeniu, iż zawód urbanisty nie jest zawodem zaufania publicznego, pozostają w sprzeczności na konstytucją.
- Rolą urbanistów jest służba wszystkim szczeblom administracji publicznej w działaniach na rzecz optymalizacji zarządzania przestrzenią i efektywnym procesom rozwojowym, przy zapewnieniu właściwych warunków ochrony i kształtowania przestrzennego. Dlatego też właściwie skonstruowana i silna pozycja urbanisty w procesie planowania rozwoju w skali lokalnej, regionalnej i krajowej jest niezbędna dla budowy racjonalnych podstaw rozwoju gospodarczego i przestrzennego kraju (...) – zaznaczają.
Zdaniem samorządów, w trakcie precedowania prac legislacyjnych popełniono wiele uchybień, czego przykładem może być m.in. upublicznienie informacji o uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych, w tym licznych głosów środowisk zawodowych, naukowych, samorządowych, a nawet stanowiska organów rządowych, poparte silnymi argumentami merytorycznymi, a następnie bez żadnych wyjaśnień przyjęcie odmiennych rozwiązań.
O likwidacji samorządu urbanistów oraz ogólnej sytuacji samorządów zawodów zaufania publicznego po wprowadzeniu zmian w ustawach deregulacyjnych, rozmawiali przedstawiciele samorządów zawodów zaufania publicznego podczas spotkania, które odbyło się 8 kwietnia br. w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej.
Podczas spotkania zebrani podkreślili, iż środowiska samorządów zawodów zaufania publicznego reprezentuje kilkaset tysięcy członków, których merytoryczny i profesjonalny głos został całkowicie zlekceważony przy uchwalaniu pierwszych transz zawodów podlegających ustawie deregulacyjnej. Podczas spotkania wskazywano na zagrożenie interesu społecznego, poprzez obniżenie wymogów merytorycznych koniecznych do wykonywania poszczególnych zawodów. Uczestnicy spotkania porozumieli się w sprawie podjęcia wspólnych działań, również o charakterze instytucjonalnym (powołania wspólnego biura dla samorządów), zmierzających do ochrony konstytucyjnej zasady samorządności zawodów zaufania publicznego oraz przeciwdziałających stałemu obniżaniu wartości środowisk inteligenckich, wykonujących zawody zaufania publicznego.
Apel złożony na ręce Bogdana Borusewicza, marszałka Senatu RP, otrzymali też Donald Tusk, prezes Rady Ministrów, Kazimierz Kleina, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP oraz Marek Ziółkowski, przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej Senatu RP.
Zobacz: Apel do senatorów RP

POLECAMY

KOMENTARZE