Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Internet

Szybki internet na całym Mazowszu

www.sxc.hu
Do końca 2015 r. w woj. mazowieckim wybudowana zostanie sieć œwiatłowodowa o długoœci 3680 km. Dzięki niej niemal wszyscy mieszkańcy regionu majš uzyskać dostęp do internetu. Koszt inwestycji to ok. 458 mln zł, przy dotacji unijnej ponad 340 mln zł.
Według marszałka woj. mazowieckiego Adama Struzika, projekt „Internet dla Mazowsza" jest jednym z największych realizowanych obecnie w Europie. Polega on m.in. na budowie sieci œwiatłowodowej powyżej 30 Mb/s. Wykonawcš inwestycji jest konsorcjum z liderem KT Corporation z Korei Płd. „Założenie jest takie, by do końca 2015 r. wszystkie instytucje publiczne i firmy na Mazowszu oraz 95 proc. mieszkańców regionu, również w œrodowisku wiejskim, miało dostęp do internetu szerokopasmowego" – powiedział Struzik, pytany przez PAP o szczegóły projektu. Podkreœlił, że rozpoczęta już inwestycja oznacza „absolutnš rewolucję", której następnym etapem będš usługi poprzez internet, od administracyjnych, poprzez informacyjne, edukacyjne, po usługi w zakresie służby zdrowia, czy też nowe rodzaje pracy – praca przez internet. „W tym sensie Mazowsze czyni ogromny skok cywilizacyjny" – ocenił marszałek.
Struzik zaznaczył, że równolegle prowadzone sš inne projekty internetowe, w tym kompleksowej bazy danych o Mazowszu i wprowadzenia e-administracji. Dodał, że za kilka tygodni odbędzie się symboliczne uruchomienie tej aplikacji. „W projekcie nowoczesnego internetu dla Mazowsza pewnš nowoœciš jest udział partnera koreańskiego. To pierwsza ich realizacja tak dużego przedsięwzięcia na poziomie Unii Europejskiej. Bardzo poważnie traktujš ten projekt" – dodał marszałek. Przyznał, że prace przy budowaniu sieci œwiatłowodowej już się rozpoczęły i będš prowadzone w różnych miejscach jednoczeœnie na terenie całego województwa. Sung Kook Hong z koreańskiej spółki GNS Technology, która jest jednym z podmiotów budujšcych infrastrukturę sieci œwiatłowodowej, zwrócił uwagę, że interent jest obecnie globalnym narzędziem komunikacji. „Poprzez internet można poznawać cały œwiat. Jeszcze w Korei to właœnie przez interent poznałem Polskę i Mazowsze" – dodał. Zapewnił, że mazowiecka sieć szybkiego internetu zostanie zbudowana w oparciu o najnowoczeœniejszš koreańska technologię. „Internet to obecnie narzędzie, z którego można korzystać np. za pomocš telefonu komórkowego, w każdym miejscu i czasie na œwiecie. Celem projektu na Mazowszu jest zapewnienie dostępu do szybkiego i niezawodnego internetu, by podnieœć konkurencyjnoœć gospodarczš w regionie, zapobiegać zjawiskom wykluczenia cyfrowego i wyrównać szanse rozwojowe" – podsumował Hong. W ramach projektu „Internet dla Mazowsza" w powiecie płockim w najbliższych miesišcach powstanie œwiatłowodowa sieć szkieletowo-dystrybucyjna oraz dodatkowo sieć dostępowa NGA-FTTB (Next Generation Access - Fiber To The Building) w 3 miejscowoœciach - w Wyszogrodzie, Bielsku i Drobinie. „Uzgodnienia zwišzane z dokumentacjš geodezyjnš i pozwoleniami wodno-prawnymi powinny zakończyć się w sierpniu. Potem rozpocznš się prace w terenie, które nie powinny już trwać długo, bo do położenia œwiatłowodu wykorzystuje się nieduże wykopy. Dzięki œwiatłowodowi powiat płocki zyska jednš z najlepszych i najszybszych sieci internetowych w kraju" – ocenia sekretarz powiatu płockiego Piotr Dyœkiewicz. Według niego infrastruktura, która powstanie na terenie powiatu „będzie otwarta dla wszystkich dystrybutorów internetu". „Wraz z zakończeniem prac w powiecie płockim nie powinno już być więcej białych plam, miejscowoœci, gdzie prywatnym firmom nie opłacało się dokonywać przyłšczy z powodu zbyt wysokich kosztów" – uważa Dyœkiewicz. Projekt „Internet dla Mazowsza" zostanie zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-13. Jego koordynacjš zajmuje się Agencja Rozwoju Mazowsza. Umowę z konsorcjum KT Corporation podpisano w 2013 r.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL