Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wiadomoœci

Sprawdźmy, ile jest warte NATO

Lech Wałęsa
Fotorzepa, Danuta Matloch DM Danuta Matloch
Jeœli PiS wygra eurowybory, to tak naprawdę przegra – mówi Jackowi Nizinkiewiczowi były prezydent.
W œrodę „Rz" napisała, że Europę podzieli nowa żelazna kurtyna. Polska znajdzie się po jej dobrej stronie. Ukraina – po złej. Lech Wałęsa, były prezydent, laureat Pokojowej Nagrody Nobla: Nie ma bezpiecznej?i wolnej Polski bez wolnej Ukrainy. Politycy, głównie amerykańscy, nie uczš się na błędach i popełniajš nowe. Pierwszy błšd Zachodu kosztował Polskę 50 lat komunizmu. Europa Zachodnia i USA w stosunku do Ukrainy popełniajš teraz ten sam błšd. Gdyby tarcza antyrakietowa była rozmieszczona w Polsce, sytuacja byłaby zupełnie inna. Trzeba głoœno mówić ?o błędach Baracka Obamy. Stanom Zjednoczonym nie udało się zorganizować œwiata i dlatego wcišż przegrywamy. Cóż, mamy w USA takich polityków, jakich mamy. Jestem z nich niezadowolony. Solidarnoœć œwiatowa się nie sprawdza. Nie możemy zgodzić się na nowš żelaznš kurtynę. Nie możemy oddać Ukrainy Putinowi ani dopuœcić do podziału Ukrainy. Ale do wojny dopuœcić też nie powinniœmy. Solidarnie kraje Zachodu powinny się przeciwstawić Putinowi. Musimy się zorganizować w Europie lepiej i solidarniej. Na USA nie możemy liczyć, bo będziemy wcišż przegrywać.
Wkrótce Ukraina wybierze prezydenta... Julia Tymoszenko nie powinna startować, ona nie ma szans na prezydenturę. Ukrainie dzisiaj brakuje przywódcy, który byłby symbolem zmian i na którym można by oprzeć budowanie nowego ładu. Chaos na Ukrainie może się skończyć tym, że o Majdanie będzie się mówiło jako o prowokacji Putina. A może Ukraina powinna szybko wejœć do NATO? Jeœli NATO oddaje Ukrainę Putinowi, to co to za NATO? SprawdŸmy, ile NATO jest warte. Okazuje się, że jak jest dobrze, to jest dobrze, a jak jest Ÿle, to w momencie konfrontacji jesteœmy sami. Jeœli brygady wojsk NATO majš stacjonować w Polsce, to podpiszmy z nimi umowę, że nie ucieknš, jak się zrobi niebezpiecznie. Œwiat się chyba pogodził?z rosyjskš aneksjš Krymu. Czekam, aż œwiat odpowie Putinowi po męsku. Na razie to wszyscy stosujš jakieœ kombinacje. Co by pan doradzał? Powinniœmy zbudować œwiatowš „Solidarnoœć", tylko bardziej nowoczesnš. Po cichu powinniœmy zapytać każdy kraj: – Ile ty, tak naprawdę, szczerze, możesz zrobić dla Ukrainy? Wówczas wiedzielibyœmy, jak możemy walczyć i kto jest z nami. Œwiat powinien godzić się na podział Ukrainy? W żadnym wypadku. Œwiat powinien znaleŸć w sobie solidarnš moc, która wymusi na Putinie zachowanie godne XXI wieku. Sš sankcje, Rosja może być wykluczona z G8, rosyjscy oligarchowie majš poblokowane konta za granicš. Ale Putin wydaje się tym nie przejmować. To za mało. Trzeba zobaczyć, jak jest z gazem rosyjskim i z wymianš handlowš. Na ile możemy sobie pozwolić, by wykluczyć Rosję z układów gospodarczych. Powinna powstać Komisja Solidarnoœci, która przyjmie zobowišzanie od każdego państwa œwiata i będzie pilnować, żeby każdy je zrealizował. Czy wszystkie państwa powinny solidarnie zrezygnować z importu gazu ?z Rosji? Tutaj nie można wygrać. Tylko na razie wygrywa Putin. Setka martwych na Majdanie, ?a Ukraina traci częœć terytorium. Trudno wygrać na jednym boisku w boksie i w szachy. Jeden gra w szachy, a drugi boksuje. Œwiat nie może odpuœcić Putinowi, bo to się Ÿle skończy dla nas wszystkich. Ale jak zatrzymać Putina? Poza komisjš, o której mówiłem, takich ludzi jak Putin trzeba postawić w stan oskarżenia przed Trybunałem haskim czy innym œwiatowym sšdem. Nie można łamać przepisów, umów i stwarzać niebezpieczeństwa narodom. Trzeba coœ zrobić, żeby każdy wiedział już przed, ?że będzie sšdzony. Nie ma pan wrażenia, że egoistyczna Unia nie zdaje egzaminu w godzinie próby? Dlatego trzeba zorganizować komisję œwiatowš do spraw postępowania wobec Rosji. USA nie przewodzš œwiatu, ?a powinny. Boi się pan konfliktu zbrojnego? Konflikt jest realny, bo mamy szaleńców. Ale jest tak nieopłacalny, że szybko z tego zrezygnujemy. Jednak guzów tu i ówdzie możemy sobie nabić. Putin przypomniał sobie, że jest ?z KGB, a tam gra była twarda. Co pan myœli o powrocie do powszechnego poboru w zwišzku z sytuacjš na Ukrainie? Jestem za, tylko mšdrzej ?i krócej. Błędem było odejœcie od tego. Powinniœmy przeznaczać większe pienišdze na zbrojenie? Tak, ale nie jesteœmy na to gotowi. Jak ocenia pan zaangażowanie Polski w sprawę Ukrainy? Wolałbym, żeby Polska zajęła się organizowaniem spraw, o których ja mówię. Radosław Sikorski wyrasta na europejskiego lidera? Stara się, ale w walce o Ukrainę było popełnionych mnóstwo błędów. Sikorski jest zdolnym, inteligentnym człowiekiem, szybko się uczy, ma wyobraŸnię. Brakuje mu tylko doœwiadczenia. Jeœli się nie popsuje, to ma szansę zostać w przyszłoœci prezydentem. Namaszcza pan Sikorskiego na przyszłego prezydenta? Wcale niewykluczone. Donald Tusk ma szanse na odbudowanie swojej pozycji na konflikcie ukraińskim? Nie tylko na tym. On jest w ogóle niezłym politykiem. Zaczyna natomiast popełniać błędy, co mi się nie podoba. Zaczyna tracić zdrowy rozsšdek. 4 czerwca przyjeżdża do Polski Barack Obama. Czego powinniœmy oczekiwać od prezydenta USA w sprawie Ukrainy i gwarancji bezpieczeństwa dla Polski? Powinniœmy powiedzieć Obamie, że jest sprawcš tej sytuacji, bo gdyby się nie wycofał z tarczy antyrakietowej, to teraz byłyby inne realia. Prezydent USA popełnił błšd i teraz trzeba go szybko naprawić, bo tylko tarcza może być gwarancjš odpowiedniego bezpieczeństwa. Inaczej w przyszłoœci będzie nas to jeszcze więcej kosztowało. 4 czerwca będzie pan œwiętował rocznicę „Solidarnoœci"? Nie, bo to nie było zwycięstwo. Czy „Solidarnoœć" powinna atakować kandydatów PO ?w wyborach europejskich? Teraz będę się starał wszystkich przytulić do „Solidarnoœci", bo majš problemy i chciałbym im pomóc. Nie zmienię natomiast stosunku do reform i Polski. Nie przejdę na demagogię i populizm. Popiera pan Piotra Dudę, jeœli chodzi o wsparcie dla matek dzieci niepełnosprawnych? Ja i wszyscy po mnie nie zrobiliœmy za dużo dla tej grupy, natomiast używanie ich do walki politycznej mi nie pasuje. To nie jest problem od dziœ, on narastał. Dzisiaj Polska jest rozstrojona. Premier powinien się spotykać z matkami w Sejmie? Tak, ale powinien je zapytać: powiedzcie mi, komu mam zabrać, a ja się rzucę i zabiorę innym, bo wam się naprawdę należy. Wyszukajcie tylko, komu mam zabrać, to ja się zgadzam, ale musimy zabrać innym, bo inaczej ja nie mam skšd wzišć. Polskie finanse publiczne to jest ta krótka kołdra, którš jak pan głowę zakryje, to nogi odkryte, i odwrotnie. Co pan sšdzi o partyjnych listach do Parlamentu Europejskiego? Sportowcy do Parlamentu Europejskiego!? To się w głowie nie mieœci. A jakie oni majš doœwiadczenie polityczne? Jakš wiedzę? Mam niechęć do wyborów i do polityki i zastanawiam się, o co ja walczyłem. 20 lat temu mówiłem, że epoka, w której kierunku zmierzamy, będzie wymagała czytelniejszego organizowania się. Obywatele muszš wiedzieć, w jakim miejscu politycznym jest dany polityk. Każdy, kto chce być politykiem, musi mieć czip, a w tym czipie wszystko powinno być zapisane, ile ma, z kim œpi, żebym ja wiedział, kto to. Przyjdš wybory, jeœli mnie oszuka raz, przez 50 lat on i cała rodzina nie mogš nigdzie kandydować. Jest możliwe zahamowanie tej głupoty, mšdre wybieranie, tylko musimy poprawić organizację. W tym starym stylu daleko nie zajedziemy. Ja jestem za dużymi partiami, ale nie za sportowcami i celebrytami ani tymi, co ani be, ani me po angielsku. Jakie szanse ma PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego? Jeœli wygra, to tak naprawdę przegra. Dlatego że nie jest w stanie spełnić obietnic, naraził się wszem wobec i w zwišzku z tym będzie to klęska ostateczna.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL