Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Usługi, ceny, zarobki

Najlepsze prawnicze strony internetowe na świecie

www.sxc.hu
Lawyerist – serwis publikujšcy artykuły dotyczšce szeroko rozumianej praktyki prawniczej – ogłosił po raz kolejny listę najlepszych stron internetowych zwišzanych z branżš prawniczš.
Do konkursu zgłaszać można było strony z całego œwiata. Wynik został ustalony w głosowaniu internautów. W tym roku wygrała strona Kith&Kin z Toronto. - Jej największš zaletš jest prostota, przejrzystoœć i bardzo dobre zdjęcia. Kancelaria pokazuje, że nie trzeba być topowš firmš prawniczš by mieć œwietnš stronę www (Kith and Kin to tylko dwóch prawników – przyp. red.) – tłumaczy w rozmowie z rp.pl, Szymon Kwiatkowski, właœciciel agencji marketingowej dla branży prawniczej Marketing Prawa. Ekspert podkreœla, iż wybór tej strony cieszy też dlatego, że nazewnictwo firmy „Kith and Kin" znaczy w wolnym tłumaczeniu „Rodzina i krewni". - Okazuje się, że kancelarie nie muszš brać swoich nazw od nazwisk założycieli – zauważa Kwiatkowski.
Powoli przestajemy być prawniczš internetowš pustyniš Jak się okazuje, generalny trend zauważalny już od 2-3 lat jest taki aby strony prawnicze mówiły obrazami i zdjęciami, które odpowiadajš ich kluczowym specjalizacjom. Tekst schodzi na drugi plan i ma pojawić się tam, gdzie jest naprawdę potrzebny. - Kancelarie wiedzš, że klient spędza na ich stronie œrednio ok. 2,5 minut stšd prostota i jasnoœć przekazu stoi na pierwszym planie. Co więcej, większoœć stron jest responsywna a więc przystosowana do przeglšdania z komórek i tabletów – wyjaœnia ekspert, który dodaje, iż responywnoœć to cały czas rzadkoœć w Polsce nawet jeœli chodzi o witryny największych kancelarii. Niektóre kancelarie zauważajš także trend pochodzšcy z portali społecznoœciowych i posiadajš strony scrollowane. Treœć pojawia się wraz z przewijaniem strony ku dołowi. Powszechne sš także materiały video, fotografie w strojach business casual, linkowanie do portali społecznoœciwoych (Twitter, Linkedin, Facebook). Odnoszšc te trendy do realiów w Polsce, Kwiatkowski wskazuje, iż nasz rynek powoli ale sukcesywnie przejmuje najlepsze rozwišzania e-commercowe. - Powoli przestajemy być prawniczš internetowš pustyniš – zauważa ekspert. Szymon Kwiatkowski zaznacza, że w stronach www nie chodzi o kancelarię ale o klienta, który do niej przychodzi. - Zawsze sugeruję więc aby zmienić perspektywę i spojrzeć na biznes oczami klienta – dodaje. Najlepsze strony internetowe według czytelników The Lawyerist:
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL