Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Wspólnoty zakręcajš dłużnikom kurki z ciepłš i zimnš wodš

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Sšd w Krakowie uznał, że wspólnota może odcišć niektóre media właœcicielom, którzy nie płacš zaliczek. Wrocławski był innego zdania.
Zdesperowane wspólnoty, by nie pogršżać się w długach, pozbawiajš dostępu do mediów właœcicieli, którzy nie płacš za nie. Takie działanie wywołuje wiele kontrowersji, bo co do zasady nie majš takiego prawa. W pewnych sytuacjach jest to jednak dopuszczalne.

Widmo bankructwa

Batalię sšdowš udało się wygrać wspólnocie z apartamentowca Stara Polana w Zakopanem. W tarapaty wpędził jš deweloper. W budynku z 200 lokalami ponad 80 nie udało się mu sprzedać, natomiast je wynajmował. – Długi dewelopera w grudniu 2012 r. przekroczyły milion złotych – mówi Piotr Glšdys, radca prawny, jej pełnomocnik. – Wspólnocie groziło odcięcie mediów. By uchronić się przed tym, podjęła dwie uchwały – wyjaœnia mec. Glšdys.
Pierwszš o odcięciu wszystkich mediów dostarczanych do lokali dewelopera, czyli pršdu, gazu, ciepłej wody, centralnego ogrzewania oraz odprowadzania œcieków. Druga podniosła drastycznie innym właœcicielom zaliczki. Jeden z właœcicieli zaskarżył do sšdu obie uchwały. Podobnie postšpił syndyk, który po rozpoczęciu postępowania upadłoœciowego w stosunku do dewelopera zarzšdzał masš upadłoœciowš. Zalegajšcego w płatnoœciach za mieszkanie kredytujš inni właœciciele Sšd Apelacyjny w Krakowie (I ACa 1189/13) uznał, że wspólnota miała prawo odcišć ciepłš i zimnš wodę. Zakwestionował jednak pozbawienie centralnego ogrzewania w okresie grzewczym. Uznał, że mogłoby to doprowadzić m.in. do zniszczenia budynku. Według sšdu wspólnota nie może co do zasady pozbawiać właœcicieli dostawy mediów. Niemniej w tej z Zakopanego doszło do zachwiania płynnoœci finansowej. A według sšdu niedopuszczalne jest, by jeden właœciciel korzystał ze swoich lokali kosztem innych. Jest to naruszenie zasad współżycia społecznego z art. 5 kodeksu cywilnego. Sšd usankcjonował też podwyżkę zaliczki.

Nie zawsze dozwolone

Nie wszystkie sšdy myœlš tak jak krakowski. Sšd Apelacyjny we Wrocławiu (I ACa 278/11) w sprawie odcięcia mediów zajšł zupełnie inne stanowisko. Zdania prawników też sš podzielone. – We wspólnocie mieszkaniowej panuje zbiorowa odpowiedzialnoœć. Jeœli nie płaci jeden właœciciel, muszš zapłacić za niego inni, a następnie dochodzić w sšdzie zwrotu zapłaconych œrodków, co niestety nie jest takie proste – uważa Rafał Dębowski, adwokat. Jego zdaniem niedopuszczalne jest odcinanie przez wspólnotę mediów, gdy umowę z ich dostawcš zawierał bezpoœrednio właœciciel, przede wszystkim pršdu i gazu. Może to tylko zrobić przedsiębiorstwo energetyczne lub gazownia. Gdy zawodzš inne œrodki, pozostaje sprzedaż mieszkania w drodze licytacji. Nie jest to jednak możliwe w odniesieniu do upadłego dewelopera.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL