Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatki

Żona traci podwójnie spłacajšc kredyt męża

Nieruchomoœć można sprzedać bez podatku dopiero po upływie pięciu lat, liczšc od końca roku kalendarzowego, w którym nastšpiło nabycie.
sxc.hu
Małżonek, który pienišdze ze sprzedaży własnego mieszkania przeznaczy na spłatę kredytu mieszkaniowego zacišgniętego przez drugiego małżonka, nie może liczyć na zwolnienie z podatku. Tak jest nawet wtedy, gdy razem mieszkajš i razem spłacajš kredyt.
Pani R. w czerwcu 2011 roku otrzymała od rodziców w darowiŸnie mieszkanie o wartoœci 90 tys. zł. Rok póŸniej wyszła za mšż. Zamieszkała z mężem w mieszkaniu, które kupił on na kredyt przed œlubem. Pani R.  przystšpiła do umowy kredytowej w  2013 r., gdy do spłaty pozostało ponad 60 tys. zł. Kilka dni po podpisaniu umowy z bankiem, pani R. sprzedała swoje panieńskie mieszkanie za 95 tys. zł. Częœć pieniędzy przeznaczyła na spłacenie kredytu zacišgniętego przez męża. W deklaracji PIT-39 chce wykazać tę kwotę jako wolnš od podatku, gdyż została ona wydatkowana na spłatę kredytu zacišgniętego na własne cale mieszkaniowe w cišgu 2 lat od końca roku podatkowego, w którym nastšpiła sprzedaż nieruchomoœci. Nie zgadza się na to Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy. W interpretacji z 4 marca 2014 (ITPB1/415-1241/13/MP) stwierdził, że nabywcš lokalu mieszkalnego, na zakup którego został zacišgnięty kredyt, był małżonek pani  R.  Mimo, że żona przystšpiła do długu, mieszkanie należy tylko do męża, gdyż zostało kupione zanim powstała małżeńska wspólnoœć majštkowa, a mšż nigdy nie podarował żonie udziałów w mieszkaniu.  Dlatego sposób wydatkowania przychodu nie będzie spełniać warunku, by inwestycja  służyła realizacji własnego celu mieszkaniowego podatnika. Taki warunek stawiajš przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 21 ust. 1 pkt 131). Tylko jego spełnienie pozwala  zwolnić z opodatkowania wydatki na spłatę kredytu hipotecznego.
Dyrektor IS zwrócił też uwagę, że ustawa o PIT wymaga, by kredyt był zacišgnięty przed dniem uzyskania przychodu i przez osobę, która chce skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Tymczasem z wniosku pani R. wynika, że spłaciła ona  kredyt, którego nie zacišgnęła. - W chwili zacišgania kredytu był on zacišgany na realizację cudzych potrzeb mieszkaniowych, a nie potrzeb mieszkaniowych Wnioskodawczyni. Zawarcie zwišzku małżeńskiego, czy przystšpienie do długu absolutnie w żadnym stopniu nie zmieniło celu, na jaki zawierana była umowa kredytowa na zakup lokalu mieszkalnego – podkreœlił fiskus. .
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL